Sáng tác của Nhạc Sĩ Nguyên Kha

Xin Quý vị bấm vào đường dẫn ở đầu mỗi bài thánh ca để xem / in bài đó Ai Cho Tôi Đôi Cánh (Tv 54):  Ai cho tôi đôi cánh Thiên Thần để tôi bay lên cùng Thiên Chúa... Ai Được Lên Núi…

Nhạc Sinh Hoạt

Xin Quý vị bấm vào đường dẫn ở đầu mỗi bài thánh ca để xem / in bài đó Ai Cho Em Bé Ước Mơ Bốn Khẩu Hiệu Gia-kêu Golgotha Nếu Tôi Chưa Tìm Được Người Thắp Sáng Quê…

Những sáng tác của Nhạc Sĩ Nguyên Kha

Quý vị cần có Adobe Acrobat để đọc và in các bài hát này. Ai Cho Tôi Đôi Cánh (Tv 54):  Ai cho tôi đôi cánh Thiên Thần để tôi bay lên cùng Thiên Chúa... Ai Được Lên Núi Chúa? (Tv 24): …

Nhac PDF

NOI DUNG BÀI NHẠC

#492 Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Jo 1:6-8, 19-28)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Có người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như một chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà…

#491 Dọn Đường Cho Chúa Đến (Mc 1:1-8)

Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô Khởi đầu Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, lời Ngôn Sứ Isaia chép rằng: “Đây Ta sai Sứ Thần của Ta đi trước mặt ngươi để dọn đường…

#490 Hãy Tỉnh Thức (Mc 13:33-37)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô Khi ấy, Chúa Giêsu phán với các môn đệ rằng: “Chúng con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng con không biết lúc đó…