Những sáng tác của Nhạc Sĩ Nguyên Kha

Quý vị cần có Adobe Acrobat để đọc và in các bài hát này. Ai Cho Tôi Đôi Cánh (Tv 54):  Ai cho tôi đôi cánh Thiên Thần để tôi bay lên cùng Thiên Chúa... Ai Được Lên Núi Chúa? (Tv 24): …

Nhac PDF

NOI DUNG BÀI NHẠC