#292 LỄ TẠ ƠN (Thanksgiving) Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Thiên Chúa (Lc 1:39-55)

+ Lời Chúa

Bài Trích Tin Mừng theo Thánh Luca,

Khi ấy, Đức Maria lên đường vội vã đi lên miền núi, đến thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Vừa nghe lời bà Maria chào, thì con trong bụng bà Elisabeth nhảy mừng và bà Elisabeth kêu lớn tiếng rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người nữ và Người Con Em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến với tôi thế này? Quả thực, khi tai tôi vừa nghe lời Em chào, thì con trong bụng tôi liền nhẩy mừng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã phán”.

Bấy giờ Đức Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ Tôi. Phận nữ-tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay đến muôn đời, sẽ khen tôi diễm-phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều trọng-đại, Danh Ngài thật chí Thánh, chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng xót thương những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu-dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu-căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, Kẻ giầu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ-trì Israel tôi tớ Chúa, như đã hứa với tổ-phụ chúng ta, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời”

+ Chia Sẻ

** Sau khi vừa nghe lời Sứ Thần từ trời xuống báo tin rằng Thiên Chúa đã chọn Mẹ làm Mẹ sinh ra Ngôi Lời giáng thế, Đức Maria ưng thuận và tức-tốc lên đường trẩy đi lên miền núi Giuđêa để thăm bà chị họ Elisabeth cũng đã được Chúa thương cho cưu mang Thánh Gioan Tiền Hô trong lúc tuổi già, để chúc mừng bà chị và để có dịp săn sóc bà trong 6 tháng liền.

Thật là một cuộc hành trình cam go, vất vả! Đức Maria lúc đó mới 15 tuổi, thân gái dặm trường, một mình đi lên miền núi, khỏang 60 dặm về miền Giuđêa. Nhanh lắm cũng mất ba ngày ba đêm!

Khi bước vào nhà ông Giacaria, bà Elisabeth vừa nghe lời Đức Mẹ chào, thì con trong bụng bà -Thánh Gioan Tiền Hô- liền nhẩy mừng, cùng lúc đó, bà Elisabeth được Chúa Thánh Linh thúc đẩy đã cất cao lời chúc tụng Mẹ rằng: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi? Em là phụ nữ được chúc phúc hơn mọi phụ nữ trần gian, và Người Con Em đang cưu mang cũng được chúc phúc!” (Lc 1: 42+43).

Việc Đức Maria mới được thụ thai Con Thiên Chúa giáng trần bởi Quyền Phép Chúa Thánh Linh, Mẹ được tuyển chọn treong mọi phụ nữ trần gian để làm Mẹ Đấng Cứu Thế là điều hoàn toàn bí mật, chỉ một mình Đức Trinh Nữ Maria biết, nhưng nhờ Chúa Thánh Linh soi sáng, nên vừa gặp mặt Đức Mẹ, thì bà Elisabeth đã được biết và cất tiếng chúc tụng Mẹ Thiên Chúa đến thăm.

** Khi nghe bà chị Elisabeth chúc mừng, thì Mẹ Maria cũng được tràn đầy thần-hứng, cất lên bài ca tuyệt-tác Magnificat, Bài Ca Tán Tụng Thiên Chúa. Bài ca này là vang-vọng bài ca ngợi mà bà ANNA, Mẹ Tiên Tri Samuel đã ca ngợi Thiên Chúa trong (I Sam 2:1-10), Nhưng bài MAGNIFICAT có âm điệu thanh-thoát, du dương và tràn đầy Thần-hứng tuyệt vời hơn. Bài Magnificat của Mẹ cũng nói lên một điều: Đó là Mẹ Maria rất quen thuộc với các bài ca ngợi trong Cựu Ước mà dân Do Thái đạo đức quen dùng.

Bài Ca Magnificat là bài ca tôn vinh, chúc tụng, cảm tạ Thiên Chúa với cảm hứng xuất thần, tuyệt diệu! Bài ca Magnificat là một tiếng reo mừng, diễn tả niềm hân hoan tột độ, mà đối-tượng của lời ca khen, cảm tạ là chính Thiên Chúa.

Lý do để cảm tạ Thiên Chúa: Vì Ngài là CHỦ của mọi Ân Huệ, mọi Hồng Phúc tuôn trào xuống vũ hoàn đều phát xuất từ Thiên Chúa. Hơn nữa, Mẹ chân-nhận mình hoàn toàn bất-xứng với Phước Lộc cao cả mà Chúa đã ban tặng cho Mẹ, Mẹ nhận mình chỉ là nữ-tỳ bất-xứng của Thiên Chúa, thế mà Ngài đã chọn Mẹ làm Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể, được làm Mẹ Thiên Chúa mà còn Đồng Trinh…

** Kính thưa Quý Vị và các bạn, Lễ Tạ Ơn là một truyền-thống tốt đẹp nhất của Hoa Kỳ bắt đầu từ năm 1621, khi những người di cư đầu tiên trên đất nước này thoát được bao hiểm nguy, khỏi chết đói, và sau vụ gặt phong nhiêu năm đó, họ cùng với 91 thổ dân da đỏ đã mừng lễ này để cảm tạ Thiên Chúa. Từ năm 1863, Tổng Thống Lincoln đã ấn định mừng lễ ThanksGiving mỗi năm vào Thứ Năm tuần cuối cùng của tháng 11. Nhân dịp này, hết thảy mỗi người chúng ta cũng hướng về Thượng Đế là Cha Chung của mọi người, mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ để dâng lời Tạ Ơn Ngài. Ngài là CHỦ của mọi Ân Huệ không ngừng tuôn xuống những ai thành tâm, yêu mến, cảm tạ Ngài.

Chính nhờ Ngài, chúng ta mới hy vọng được sống trong phú-cường, thịnh vượng và Hồng Phúc. Ai càng nhận biết các Hồng Ân của Thiên Chúa và không ngừng Cảm Tạ Ngài thì người đó càng được lãnh nhận những Ân Huệ khác cao trọng hơn.

+ Cầu Nguyện

LỜI CẢM TẠ

Thiên Chúa đã làm những điều vĩ-đại khắp nơi (Sách Huấn Ca 50:22-24)

Hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài
Đấng đã làm những điều vĩ-đại khắp nơi,
Đấng đã làm cho đời sống chúng ta trở nên cao quý
Ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ,
Ngài xứ với chúng ta theo Lòng Lân-Tuất của Người,
Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm vui,
Và cho đời sống chúng ta được thái-bình,
Xin Thiên Chúa luôn tỏ Lượng Khoan Dung với chúng ta,
Xin Ngài luôn phù trợ chúng ta, hết mọi ngày trong cuộc sống.

Thánh Vịnh 137:

ĐÁP: Lạy Chúa! Con xin cảm tạ Danh Chúa
Vì Ngài luôn thành-tín, yêu thương
1. Lạy Chúa! Con hết lòng cảm tạ
Ngài đã nghe lời con khấn xin
Trước mặt các Thiên Thần, Con đàn ca mừng Chúa!
Hướng về Thánh Điện, con phủ phục, tôn thờ
2. Xin cảm tạ Danh Chúa, Vì Ngài vẫn trọn tình yêu thương,
Ngày con kêu cứu, Chúa đã đáp lời,
Ban sức mạnh cho linh hồn con!
3. Lạy Chúa! Mọi đế vương hoàn vũ đều cảm tạ Chúa!
Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa
Vinh quang Chúa vĩ-đại dường bao!

Thánh Vịnh 144:

ĐÁP: Lạy Chúa! Con sẽ chúc tụng Chúa tới muôn đời!
1. Ngày lại ngày, Con sẽ chúc tụng Chúa
Ca ngợi Thánh Danh tới muôn muôn vạn thuở
Chúa thật cao cả, xứng đáng muôn lời ca ngợi
2. Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp của Chúa,
Và truyền-tụng những chiến-công của Ngài!
Tuyên-xưng Ngai oai-phong, vinh hiển,
Kể lại: Ngài thực-hiện kỳ-công
3. Nhắc nhở luôn: Ngài nhân-ái vô cùng,
Hoan hô Ngài từ bi, nhân hậu,
Ngài chậm giận và giầu tình thương
4. Chúa nhân hậu với muôn loài Chúa dựng nên,
Muôn dân hãy dâng lời tán-tụng
Triều-đại Ngài vinh-hiển, Xưng-tụng Chúa quyền năng
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *