#344 Mùa Tạ Ơn (Lc 17:11-19)

+ Lời Chúa

Bài trich Tin Mừng theo Thánh Luca,

Khi Chúa Giêsu đi Giêrusalem, Người đi qua biên giới xứ Sa-Ma-Ria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng kêu xin rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, thì họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được chữa lành, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và Tạ Ơn Ngaười, mà người ấy lại là người xứ Sa-Ma-Ria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả 10 người đều được lành cả sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này sao?” Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Anh hãy đứng dậy mà về! Đức Tin của anh đã chữa anh!”.

+ Chia Sẻ

** Đoạn Tin Mừng trên thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành 10 người mắc bệnh phong cùi. Ngài chữa cho họ một cách hết sức dễ dàng, không một chút khó khăn, chứng tỏ Chúa Giêsu thực là Thượng Đế Toàn Năng Giáng Phàm.

Đối với người Do Thái thời Chúa Giêsu, thì bệnh phong cùi là chứng bệnh nguy hiểm nhất, ghê sợ nhất. Những người bị bệnh ghê tởm này bị loại ra khỏi gia đình, loại khỏi làng xóm, khỏi cộng đồng nhân loại! Vì thế, họ phải rủ nhau sống chui rúc, nơi hoang địa như những con vật ghê tởm, không ai dám đến gần. Họ sống cô đơn, tuyệt vọng, tủi nhục, đau đớn trong thân xác, và khổ đau trong tâm hồn! Luật Do Thái thời đó cấm không cho phép ai được đến gần hoặc giao tiếp với họ! Nếu lỡ ai tới gần những người này, hoặc đụng chạm tới họ, thì tức khắc bị ô-uế và phải thanh tẩy theo luật Môsê. Theo Sách Lêvi chương 13:46; Sách Dân Số 5:2 và Sách Các Vua Quyển II 15:5 thì những người phong cùi phải bắt buộc tránh xa mọi người. Khi cần phải đi vào làng mạc thì khi đi tới đâu, họ phải rung chuông cho mọi người biết để tránh xa, như tránh xa một tai họa.

*Nói điều đó để chúng ta biết Ân Huệ chữa lành của Chúa cho họ được hoàn toàn khỏi chứng bệnh nan y, bất trị đó là một Hồng Phúc lớn lao chừng nào, nhưng trái lại, thái độ vô ơn của 9 người lại càng tệ hại nhiều chừng đó!

Đấng Cứu Thế đến trần gian, không những để phá tan xích xiềng tội lỗi mà Ngài còn chữa lành mọi bệnh tật và thương tích trong linh hồn cũng như ngoài thân xác cho bất cứ ai thành tâm tin tưởng cầu xin. Nhưng Chúa Giêsu cũng cần chúng ta biết Cảm Tạ những Hồng Ân Ngài ban, đừng bắt chước 9 người phong cùi vong ân kia.

** Bối Cảnh Đoạn Tin Mừng:

Lúc đó, Chúa Giêsu đang ở giữa đoạn đường từ Sa-ma-ria và Giêrusalem, khi Ngài vào một làng kia thì có 10 người phong cùi đứng đàng xa kêu lên rằng: “Lạy Thầy Giêsu xin thương xót chúng tôi!” (Lc 17:13). Những người phong cùi, Tin Mừng thuật lại: “Đứng đàng xa” (Lc 17:12) vì tự nhận thân phận xấu xa ghê tởm của chính mình, không dám đến gần Thầy Chí Thánh! Thái độ của họ thật khiêm cung nhưng tràn đầy tin tưởng.

Khi phạm tội trọng, khi cố tình lỗi phạm giới luật Chúa trong điều nặng, thì linh hồn chúng ta cũng bị một chứng phong cùi trong linh hồn, còn ghê tởm, đáng sợ hơn muôn ngàn lần bệnh phong cùi nơi thân xác. Nhưng chúng ta hãy bắt chước thái độ khiêm cung, tin tưởng của những người bị bệnh phong cùi này, mà hết long tin tưởng, khẩn cầu lòng thương xót Chúa, và đến Bí Tích Hoà Giải, nhận lãnh Ơn tha thứ, để được rửa sạch mọi tỳ ố, hầu linh hồn trở nên tinh tuyền trước Thiên Chúa.

Vì tất cả 10 người phong cùi đều cùng chung cảnh ngộ, cùng chịu một chứng bệnh nan-y, cùng sống bên nhau trong hoạn nạn, khổ đau, tủi nhục, và tất cả đều cần Ơn Chữa Lành, nên họ đồng thanh lớn tiếng van xin, khẩn nguyện Chúa thương đến! Lời cầu thống thiết của họ đã làm Chúa động lòng thương và chữa lành cho họ. Họ kêu lớn tiếng rằng: “Lạy Thầy Giê-Su ! Xin Thương xót chúng tôi!”

Họ biết rằng, nếu Chúa ghé mắt đoái thương, thì số phận của họ sẽ đổi mới, và được sạch bệnh phong hủi. Mỗi người chúng ta, số phận chúng ta cũng tức khắc được biến đổi, nếu chúng ta hết lòng tin tưởng, kêu xin! Khi được Chúa Giêsu ghé mắt nhìn đến thì linh hồn, thân xác trở nên tinh tuyền, mọi tội lỗi được xóa bỏ, mọi bệnh tật được chữa lành, kể cả những bệnh nan-y nhất.

Chúa thấu rõ niềm tin của 10 người phong cùi nên truyền dạy họ “Hãy đến trình diện các thầy tư tê” (Lc 17:14). Theo luật Môsê, những người phong cùi được lành sạch phải tới trình diệnh các thầy tư tế, để các vị này xác nhận họ đã được khỏi bệnh, và cho họ giấy chứng nhận để được sống chung với gia đình và làng xóm. Khi Chúa Giêsu bảo những người phong cùi đi trình diện với các tư tế lúc bệnh của họ chưa khỏi, vẫn còn đang hoành hành nơi thân xác họ là một thách-đố lớn lao cho niềm tin của họ! Tuy nhiên, khi 10 người phong cùi tuyệt đối tin nơi Lời Chúa phán và đi trình diện các thầy tư tế thì sự chữa lành tuyệt-diệu, sự chữa lành hoàn toàn do Thần Lực cuûa Chúa, đã xẩy ra cho khi họ còn đang đi dọc đường! Tin Mừng thuật lại rằng: “khi họ đang đi, thì được khỏi bệnh” ( Lc 17:14) .

Lời Chúa thực vô cùng linh-hiệu, là Lời Toàn Năng, vượt mọi giác quan của nhân loại, cho nên khi Chúa phán bảo như thế, thì sự chữa lành tức khắc xẩy ra, mặc dù con mắt chưa thấy được sự chữa lành đó!

** Chúng ta có thực sự tin tưởng mãnh liệt vào Lời Chúa như 10 người phong cùi chưa? Lời Chúa luôn là lời chân thực, lời chữa lành, nếu chúng ta tin không lung lay, thì linh hồn, thân xác mỗi người chúng ta sẽ biến đổi toàn diện, và cục diện xã hội và thế giới đã trở nên tốt đẹp khác hẳn tình trạng hiện nay!

Trong mọi việc, chúng ta hãy làm hết khả năng của mình, việc còn lại, Thiên Chúa sẽ trợ lực để chúng ta hoàn tất những gì tốt đẹp nhất cho đời sống chúng ta, cũng như 10 người phong cùi chỉ cần làm theo lời Chúa để ra đi trình diện các Thầy tư tế, còn việc chữa lành là việc của Chúa.

** Mặc dù cả 10 người phong cùi được Chúa Giê-Su chữa lành, nhưng “chỉ có một người trở lại lớn tiếng tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa, mà lại là người ngoại bang” (Lc 17:15+18) . Đó là điều vô cùng ngạc nhiên vì sự vô ơn của 9 người kia! Chúa hỏi: “Chớ thì chẳng phải cả 10 người đều được khỏi sao? Còn những người kia đâu?” (Lc 17:18). Người trở lại cảm tạ Chúa lại là người Sa-ma-ria chứ không phải là người Do Thái, đã tôn thờ, tin nhận Chúa! 9 người kia đã nhận được Hồng Phúc Vĩ Đại của Chúa nhưng lại thiêu sự biết ơn, thiếu cảm tạ Thiên Chúa vì Hồng Ân vĩ đại Chúa vừa thi ân cho cuộc đời mình! Thật là một thiếu sót quá lớn! Một sự bạc bẽo, vong ân tai hại! Bởi vì ai càng Biết Ơn Thiên Chúa thì càng xứng đáng lãnh nhận những Hồng Ân Cao Cả hơn!. Biết đâu mỗi người chúng ta cũng có lúc xem thường những Ân Lộc Chúa hằng giây hằng phút trào tuôn cho mỗi đời sống chúng ta? Ước chi mỗi giây phút trong đời, mỗi nhịp đập của trái tim, mọi hơi thở của chúng ta, trở thành Bài Ca Tri Ân Bất Tận dâng lên Chúa!

Sợ rằng, dù được chữa lành bệnh phong cùi, nhưng 9 người vô ơn kia cứ tiếp tục sống trong sự vong ân tệ bạc như thế, sau này sẽ không còn đáng Chúa ban những Ân Lộc cho họ nữa, và tương lai sẽ không tránh khỏi nhiều bất hạnh khác!

Người ngoại bang lớn tiễng chúc tụng Thiên Chúa. Khi lãnh nhân ơn chữa lành, cũng như các Ân Huệ khác từ Thiên Chúa, chúng ta không chỉ âm thầm ca ngợi, chúc tụng, cảm tạ Chúa mà còn phải “lớn tiếng”, phải ca rao, phải nói cho mọi người biết công việc kỳ diệu Chúa dã làm cho đời mình.

Chúa rộng rãi ban ơn chữa lành cho cả 10 người, nhưng chỉ có một người trở lại tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa! Đó là thái độ của đại đa số nhân loại chúng ta! Chính vì thế, có rất ít người được lãnh nhận những Ân Huệ Vĩ Đại từ bàn tay Vô Cùng Nhân Hậu của Chúa! Thật đáng tiếc thay!!!

Mặc dầu chính Chúa chữa cho 10 người phong cùi, nhưng Chúa lại phán: “Đức Tin con đã chữa con” (Lc17:19). Bởi vì, nếu 10 người phong cùi không tin Chúa, với một niềm tin vững mạnh, thì Chúa không thể chữa lành cho họ. Do đó, Đức Tin là động lực cốt yếu để phép lạ có thể xẩy ra.

+ Cầu Nguyện

Lời Cầu Mùa Trông Đợi

Lạy Chúa Giêsu! Chúa là Vua Muôn Thuở, Chúa đã bỏ Trời Giáng thế cứu trần gian, đã sống trọn vẹn kiếp con người như chúng con, chỉ trừ tội lỗi, Chúa đã sống tại Nước Do Thái 33 năm, đã trải qua những bước thăng trầm của kiếp nhân sinh, Xin cho chúng con đang sống kiếp sống vắn vỏi này, được chia xẻ phúc trường sinh với Chúa sau này.

Khi mặc xác phàm, Chúa đã phục hồi bản tính nhân loại khỏi hư-vong do tội lỗi, Xin cho chúng con không ngừng đổi mới để xứng đáng làm con của Chúa!

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng! Ngày Chúa Giáng Sinh, Ngày mà các Tổ Phụ bao ngàn năm trông ngóng, các Ngôn Sứ đã báo trước bao ngàn năm, ngày muôn dân mong đợi…Xin cho hết thảy chúng con tràn đầy Niềm Vui Cứu Độ trong những ngày hân hoan đón mừng Mầu Nhiệm Chúa Giáng Trần, được chan hoà Hồng Phúc mà Chúa đã đem tới cho những ai thành tâm, thiện chí, hết lòng tin kính Chúa!

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống một đời nghèo khó, sinh ra nơi chuồng bò lừa, chết trần trụi trên Thánh Giá để chúng con trở nên giầu có trong Ân Lộc Thiên Quốc. Chúa đã khước từ địa vị cao sang, không màng vinh hoa phú quý, Xin cho chúng con được dự phần Thiên Tính Cao Cả, được phước hạnh chia xẻ tước vị tuyệt vời làm con Thiên Chúa!

**Lạy Đấng Thống Trị muôn dân! Chúa Giáng Sinh mở đầu Kỷ Nguyên Hồng Phúc cho toàn nhân loại, Mở đầu Kỷ Nguyên hoà bình và Công Chính, Xin cho chúng con biết chung tay kiến tạo hoà bình, đem niềm vui cho mọi người.

Chúa Giáng Thế để làm cho chúng con được trở thành Dân Thánh, Dân dd]ợc tuyển chọn, trở thành Tư Tế, Tiên Tri và Vương Đế, Xin kết hiệp mọi phần tử trong các gia đình, cộng đoàn và quốc gia, để mọi người sống trong tình Bác Ái Huynh Đệ, xây dựng một thế giới mỗi ngày tốt đẹp hơn, yêu thương hơn!

Tại hang đá Bêlem, các Thiên Sứ ca hát, các mục đồng loan tin vui Chúa đến…trong đền Thánh, Ông Simon và bà Ânn nhìn nhận Chúa là Đấng Cứu Tinh nhân loại, Xin cho chúng con hưởng Niềm Vui Thánh khi đón nhận Chúa làm vị Cứu Tinh của đời mình!

** Lạy Cha Cực Thánh! Hằng năm Cha khơi dậy trong chúng con niềm hân hoan trông chờ Ơn Cứu Độ, giờ đây chúng con đang hân hoan đón mừng ngày kỷ niệm Con Cha đến cứu thoát chúng con khỏi tội lỗi thì xin cho ngày sau, khi Ngài đến xét xử trần gian, chúng con không phải run giùng sợ hãi trước Quan Án Chí Công.

Lạy Cha yêu thương, Cha đã tiêu diệt tội lỗi trong bản tinh nhân loại khi sai chính Con Một đến thế gian, mang than phận loài người, như chúng con, Xin cho chúng con từ bỏ lối sống đam mê, sa đọa sống theo tự nhiên dể ép mình vào con đường hẹp, sống theo Thần Khí, sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.

Lạy Cha Toàn Năng hằng hữu, Ánh Sáng Mố của Ngôi Lời nhập thể đang tràn ngập chúng con, Xin cho ánh sang ẩy rực lên trong mọi hành động của chúng con trong suốt cuộc đời.

** Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã sinh trần gian, chữa lành mọi bệnh tật nan y, an ủi mhững người yếu đau, bệnh tật, an ủi người bất hạng, gìa nua, buồn tủi, những người bần hàn, khốn khổ, cô đơn… Xin Chúa bênh đỡ những ai bị bách hại áp bức. ban niềm vui cho những ai u-sầu, ban niềm hy vọng cho những người tuyệt vọng, khóc than.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *