#442 Đại Lễ Tạ Ơn (ThanksGiving): Mọi Phước Lộc đều bắt Nguồn Từ Thiên Chúa (Eph 1:3-9)

+ Lời Chúa

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín-hữu Êphêsô,

“Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân, giáng Phúc cho chúng ta với muôn vàn Phước Lộc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Người đã chọn chúng ta trước khi tạo dựng nên vũ trụ để chúng ta được trở nên tinh-tuyền, Thánh Thiện trước Thánh Nhan Người, nhờ tình thương của Người. Theo Thánh Ý và do lòng nhân ái của Người, Người đã tiền-định cho chúng ta trở thành nghĩa-tử, nhờ Đức Giêsu Kitô, để chúng ta hằng ngợi khen Ân Sủng cao quang, Ân Sủng mà Người ban tặng cho chúng ta, trong Thánh Tử dấu ái. Trong Thánh Tử, nhờ Bảo Huyết Người đổ ra, Người đã cứu chuộc chúng ta, để chúng ta được thứ tha mọi tội lỗi, theo Lượng Ân Sủng vô cùng phong-phú của Người. Ân Sủng Thiên Chúa đã rộng ban cho chúng ta cùng với tất cả sự Khôn Ngoan, Thông Hiểu. Người cho chúng ta biết Thiên Ý Nhiệm Mầu: Đó là Kế Hoạch Yêu Thương mà Người đã tiền-định từ đời đời trong Đức Kitô”

+ Chia Sẻ

** Đọc đoạn mở đầu bức tâm thư của Thánh Tông Đồ Phaolô gởi Gíao Đoàn Êphêsô, chúng ta thấy mạch văn tràn đầy cảm hứng, phấn khởi tột cùng! Trong niềm cảm xúc đặc biệt đứng trước Hồng Ân của Thiên Chúa đã ban tặng cho các tín hữu thành Êphêsô, tâm hồn Thánh Tông Đồ dâng lên Niềm Cảm Mến, Tri Ân Thiên Chúa đã yêu thương họ dường ấy. Lời Tạ Ơn qua mạch văn của Ngài, tuôn ra hầu như liên-tu, bất tận, Ngài quá đỗi ngạc nhiên, vô vàn hạnh phúc, khi đứng trước Hồng Ân cao cả khôn lường mà Thiên Chúa đã ban cho những ai tin kính Người.

Hồng Phúc cao cả nhất, đó là Ơn được LÀM CON CỦA THIÊN CHÚA. Nhờ Đức Tin nơi Chúa Giêsu Kitô, và nhờ BẢO HUYẾT CỰC TRỌNG, chúng ta được rửa sạch mọi tội lỗi, được trở thành Nghĩa-Tử của Thiên Chúa, trở thành DÂN THÁNH, Dân được ĐẶC-TUYỂN và được hưởng gia nghiệp Nước Trời mai sau.

Khi đọc những lời ca ngợi Thiên Chúa trong bức thư gởi tín hữu Êphêsô của Thánh Tông Đồ Phaolô, chúng ta cũng cần hướng về Cha Thiên Thượng không ngớt dâng lên Cha những tâm tình tri ân, cảm tạ, ngợi khen Cha muôn trùng chí Thánh vì muôn Ân Lộc Ngài hằng tuôn đổ xuống mỗi người chúng ta, nhất là trong dịp Đại Lễ Tạ Ơn này.

Thánh Tông Đồ nhắc đi, nhắc lại nhìều lần cụm từ “Trong Thánh Tử Giêsu”“Trong Đức Giêsu Kitô” (Câu 3, 4, 5, 6, 7, 9 và 13) bởi vì Nhờ Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu chúng ta mới được Thiên Chúa yêu thương, và chúng ta mới được trở nên Công Chính, trở thành Nghĩa Tử của Thiên Chúa và mới xứng đáng được chia xẻ SỰ SỐNG và Hạnh Phúc Sung Mãn, Tràn Đầy của chính Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thiên Chúa yêu thương chúng ta, không phải vì chúng ta có điều chi đáng được Thiên Chúa yêu thương, nhưng Thiên Chúa yêu chúng ta, vì chúng ta đã được Chúa Giêsu yêu thương đến nỗi Ngài tình nguyện tuôn đổ Bảo Huyết và hy sinh chính mạng sống để cứu chúng ta. Ngài yêu chúng ta, vì chúng ta được Chúa Giêsu yêu thương dường ấy!

Tình yêu ngút ngàn dấu ái của Thiên Chúa, vì thế, không phải do tình cờ, nhưng “Người đã kén chọn chúng ta từ đời đời, trước khi Ngài tạo dựng nên vũ trụ” (Êph 1: 4)…Ai có thể hiểu được tình yêu của Thiên Chúa! Tại sao Thiên Chúa lại yêu thương một tạo vật hoàn toàn bất xứng? lại tuôn đổ muôn vàn Hồng Ân và Phước Lộc? Các Thánh trên Nước Trời sẽ mãi mãi ca ngợi Tình Thương Vô Biên của Thiên Chúa, các Ngài luôn sống trong Hạnh Phúc Miên Viễn vì giờ đây, các Ngài biết rõ: Chỉ vì Tình Thương của Thiên Chúa mà các Ngài đang được Phước Lộc Thiên Đàng, Thiên Chúa đang ban thưởng các Ngài vì chính những Ân Lộc của Thiên Chúa mà thôi, các Ngài đâu có chi xứng đáng!

Thực vậy, chỉ một mình Thiên Chúa mới xứng đáng muôn muôn lời suy tôn, chúc tụng. Một mình Ngài xứng đáng muôn tạo vật ngợi khen. Chúc tụng Thánh Danh Vinh Hiển Chúa bây giờ và mãi mãi, vì Ngài đã mạc khải cho nhân loại chính Chúa Giêsu- CON MỘT DẤU ÁI của Người, “Ngài là Hình Ảnh huy hoàng nhất của Thiên Chúa Cha” (Jo 1:18 + Heb. 1:1-3)

Khi trao ban Chúa Giêsu cho chúng ta là lúc Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta Gia Nghiệp Nước Trời, bởi vì qua Niềm Tin, do sự nhận biết và yêu mến, tôn thờ Chúa Giêsu, chúng ta được trở nên Con của Thiên Chúa và trở nên Công Chính.

** Trong dịp Lễ Tạ Ơn, chúng ta muôn người như một hướng vọng về Thiên Chúa để Cảm Tạ vì Thiên Chúa chính là NGUỒN MẠCH MỌI ÂN SỦNG. Những Ân Huệ đó, chúng ta không thể đếm được vì vô cùng phong-phú, tràn lan bất tận cho cả thân xác và linh hồn. Từng giây từng phút, chúng ta luôn sống trong Ân Lộc dư tràn của Thiên Chúa. Và khi chúng ta không ngớt tri ân, cảm tạ Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ tuôn đổ them vô vàn Ân Lộc khác nữa.

+ Cầu Nguyện

LỄ TẠ ƠN
Chúng con chúc tụng Thánh Danh Chúa (TV 144)

ĐÁP CA: Lạy Chúa, chung con chúc tụng Thánh Danh Chúa tới muôn thuở muôn đời!

1. Ngày lại ngày, con xin mãi mãi chúc tụng Chúa
Ca ngợi Thánh Danh Chúa tới muôn thuở muôn đời!

3. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng,
Ngài cao cả khôn dò, khôn thấu!

4. Đời nọ tới đời kia, muôn dân đề cao sự nghiệp tay Chúa!
Truyền tụng bao kỳ-công của Ngài!

5. Con tuyên xưng oai-phong vinh hiển Chúa
Kể lại cho mọi người: Chúa đã thực hiện muôn kỳ-công!
Nhắc nhở luôn: Ngài vô cùng Nhân Ái!
Tung hô Công Chính Ngài vô biên, vô tận!

Chúa Nhân Từ với mọi người,
Tỏ lòng Khoan-Dung với mọi loài Chúa đã dựng nên,

Lạy Chúa! Muôn tạo vật dâng lên lời cảm tạ,
Kẻ hiếu-trung luôn chúc tụng Ngài,
Tuyên-xưng Triều-Đại Ngài uy-linh, vinh hiển,
Suy tôn Ngài là Thượng Đế Toàn Năng!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *