#475 Chúa Giêsu- Con Thiên Chúa Hằng Sống (Mt 16:13-19)

+ Lời Chúa

Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêô

Khi Chúa Giêsu đến vùng Caesar Philiph, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói Thầy là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, có người lại nói Thầy là Ngôn Sứ Giêrêmia hay một Ngôn Sứ nào khác”. Chúa Giêsu lại hỏi: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”. Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu nói với ông: “Hỡi Simon, con ông Giona, con thật có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho con điều ấy, nhưng là Cha Thầy , Đấng ngự trên trời. Thầy bảo cho con biết: Con là Phêrô, nghĩa là ĐÁ, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng được. Thầy trao cho con chìa khoá Nước Trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất thì trên Trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất thì trên Trời cũng cởi mở”

+ Chia Sẻ

Bối cảnh Đoạn Tin Mừng:

Đây là lần thứ hai, Chúa Giêsu ra khỏi biên giới Palestina, đến phía cực Bắc miền Galilêa, tới gần thành phố Caesar Philip, vị hoàng đế đã xây thành phố này cho riêng mình.

Mục Đích mà Chúa Giêsu đi xa như thế, để có thời giờ dành riêng đào-tạo các môn đệ, để các ông thật kiên-vững nơi Ngài, có thế thì sau này các ông mới có thể giữ vai trò lãnh đạo Hội Thánh, ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho muôn dân. Có vững mạnh trong Đức Tin, thì sau này, khi các ông chứng-kiến Chúa chịu tử hình, đổ hết Bảo Huyết để cứu nhân loại, thì các ông mới có thể đứng vững, không nhụt chí, sờn lòng.

Với mục đích đó, khi tới nơi, Chúa Giêsu hỏi xem dư luận nghĩ gì về Ngài? Các môn đệ nói lên những đánh giá, những nhận xét về Chúa Giêsu. Tất cả đều nhận định về đời sống và con người của Ngài rất Thánh Thiện, tốt đẹp: “Người thì bảo Thầy là Gioan Tiền Hô, kẻ khác bảo là Ngôn Sứ Êlia, Giêrêmia…hay một Ngôn Sứ nào khác” (Mt 16:14).

Chúa Giêsu chưa hài lòng về những câu trả lời đó: Tất cả đều đúng, nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Chúa Giêsu còn trổi vượt muôn trùng, Ngài là Thiên Chúa, Đấng ngàn trùng chí Thánh, không loài thụ tạo nào có thể so sánh! Chúa muốn tự các ông tuyên xưng Niềm Tin nơi Ngài, Niềm Tin ở mức cao độđể nhận ra Con Thiên Chúa giáng lâm đang ở giữa nhân loại. Đây cũng là điểm phân các giữa Cựu Ước với Tân Ước. Chính vì thế, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ một lần nữa: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai???” (Mt 16:15)

Ông Phêrô đã nhanh nhẹn trả lời thay cho cả nhóm: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16:16)…Nghe câu trả lời đó, Chúa Giêsu hài lòng với lời tuyên xưng long trọng và chính-xác tuyệt vời của ông Phêrô, nên Ngài đãc phán: “Simon, con ông Giona, con thật có phúc! vì không phải phàm nhân đã mạc-khải cho con điều đó, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16:17)…Với ý nghĩa đó, Chúa đã nói đến nguồn gốc trần-tục của ông Phêrô: “Simon con ông Giona” những gì thuộc xác phàm, thuộc trần thế đều bất toàn, không thể vượt lên cao để thấy được những gì thuộc siêu-linh. Chỉ có Thiên Chúa soi sang trí lòng, người ta mới có thể hiểu được Chúa Giêsu là ai! Và ngay lúc đó, Chúa đã ban tặng cho Simon một danh xưng mới PHÊRÔ, là ĐÁ TẢNG và xây nền móng Hội Thánh trên tảng đá này!

Sauk hi chúc phúc cho Simon Phêrô, Chúa long trọng tuyên bố: :Con là Phêrô, nghĩa là ĐÁ, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực hoả ngục sẽ không thắng được” (Mt 16:18).

Một điều vô cùng lạ lùng: Chúa Giêsu lập Hội Thánh của Người trên nền tảng Phêrô, một người hèn nhát vì chỉ sau đó ít lâu, trong cuộc Khổ Nạn của Chúa, ông đã chối Thầy đến 3 lần! Mới thoạt nghe, xét theo phương diện nhân loại, thì người ta thấy hầu như toà nhà Hội Thánh dễ dàng té nhào!… Chúa biết hết mọi sự, biết ông yếu đuối, nhưng việc Chúa tuyển chọn ông làm nền tảng cho toà nhà Hội Thánh, càng chứng tỏ: Hội Thánh luôn được Chúa giữ gìn để luôn đi đúng Con Đường Chúa muốn, mặc dầu người lãnh đạo có yếu đuối, bất toàn. Ta có thể nói: Sự yếu đuối bất toàn của con người càng chứng tỏ: Chúa Giêsu vẫn ở bên cạnh Hội Thánh, vẫn ngự trị trong chiếc thuyền Hội Thánh để không bao giờ để cho con thuyền đó bị sóng gió, bão táp của hoả ngục nhận chìm!

Phêrô yếu đuối, Phêrô sa ngã…đó là về phương diện xác thịt, phương diện bất toàn của nhân loại, nhưng có lời hứa của Đấng tuyệt đối chân thật, Toàn Năng, thì mãi mãi, Hội Thánh vẫn trường-tồn, con thuyền Hội Thánh không thể lung lay, Đức Tin của Hội Thánh vẫn luôn kiên vững trước mọi lạc giáo và ly-giáo do lời cam kết long trọng của Chúa Giêsu, Đấng tuyệt đối tín-trung…Hai mươi thế kỷ qua, lời của Chúa Giêsu vẫn tuyệt đối ứng nghiệm, mặc dầu Hội Thánh, có nhìeu lúc gặp phong ba, bão táp, nhiều bè rối nổi lên đánh phá, mặc dầu hàng giáo phẩm chỉ là những con người phàm nhân, nhưng về phương diện Đức Tin và Luân Lý luôn đi đúng đường lối của Chúa Giêsu, vẫn trung thành với Đức Tin Tông Truyền.

** Chúa Giêsu phán tiếp: “Thầy trao cho con chìa khoá Nước Trời, điều gì con cầm buộc dưới đất thì trên Trời cũng cầm buộc, điều chi con cởi mở dưới đất thì trên Trời cũng tháo cởi” (Mt 16:19)… Khi trao chìa khoá Nước Trời cho Thánh Phêrô, Chúa Giêsu đã trao cho Ông quyền bính tối cao để cai trị Hội Thánh mà Ngài sẽ thiết lập. Chìa Khóa là hình ảnh tượng trưng cho quyền tối thượng để MỞ nước Trời hay ĐÓNG NƯỚC TRỜI lại đối với bất kỳ ai

Thực vậy, chỉ mình Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa mặc xác phàm mới có quyền đóng hay mở cửa Thiên Đàng cho bất cứ ai (Rev 3:7). Thế nhưng, tất cả quyền năng đó, Ngài đã trao cho Thánh Phêrô, Vị Giáo Hoàng Tiên Khởi, và sau đó, truyền lại cho các vị đại diện Chúa Giêsu ở trần gian, đó là các Đức Thánh Cha, để các Ngài cai trị Hội Thánh.

+ Cầu Nguyện

Xin Chúa ban SỨC KHỎE

Lạy Cha Cực Thánh linh hồn con chúc-tụng Thánh Danh Cha, vì Cha đã ban cho chúng con muôn vàn Ân Huệ, Cha đã thứ tha cho chúng con mọi lỗi lầm và chữa lành chúng con khỏi mọi bệnh tật(TV 103:2+3).

Trong gian truân con đã kêu cầu và Cha đã chữa con khỏi mọi xao xuyến, Cha ban Lời Cha giải thóat con khỏi bị hủy-diệt (TV 107: 19+20).

Giờ đây, con như đang nghe tiếng Cha phán bảo con rằng: Cha đã nghe tiếng con khẩn nguyện, Cha đã nhìn xem mọi giọt lệ trên khóe mắt con và Cha sẽ chữa lành cho con! (2 Các Vua 20:5).

Lạy Cha! Con tràn đầy hy vọng tin tưởng tuyệt đối nơi Cha vì con biết rằng: Ánh Sáng của Cha tỏa chiếu như ánh bình minh và sự Chữa Lành của Cha vọt lên mạnh mẽ! (Is.58:8),

Lời Cha làm cho con an tâm: Cha sẽ chữa lành và mạc-khải cho chúng biết Cha là nguồn mạch Bình An và Chân Lý (Jer. 33:6).

** Lạy Cha là Nguồn Mọi Ơn Chữa Lành! Giờ phút này, xin Cha đụng chạm tới mỗi người chúng con, Thần Lực của Cha hãy thông truyền sang chúng con ngay giây phút này, để tác động làm cho mọi tế-bào trong thân xác chúng con được hoạt-động bình-thường, Cha đừng để chúng mất quân-bình, hoặc bị hủy-hoại bất cứ bởi một chứng bệnh ung-thư hay yếu tố gây bệnh nào khác! Đặc biệt nơi các cơ quan nội tạng: Tim gan phổi và mọi cơ năng khác! Xin cho thân xác chúng con mạnh khỏe nhờ Sức Sống Siêu Việt của Cha chuyển thông sang. Như lời Chúa Giêsu -Con Cha đã phán: Ta đến để cho chiên được sống và Sống dồi dào

Xin Cha ban sức khỏe dồi-dào để con có thể chu toàn mọi nhiệm vụ theo đấng bậc của con và Phục Vụ Cha một cách tốt đẹp nhất! Và khi chúng con ngủ, Xin cho chúng con được ngủ An Bình trong cánh tay từ ái của Cha, để con khỏi những ác mộng không tốt cho sức khỏe của con.

Lạy Cha! Khi con bị suy yếu, bệnh tật, hao mòn, kiệt quệ, xin Cha nâng đỡ và chữa lành cho con, ban lại sức khỏe cho con!

Xin Cha dạy con biết cách gìn giữ sức khỏe, biết tập thể dục và hoạt động làm sao ích lợi cho sức khỏe của con, và biết xa tránh những gì không tốt cho sức khỏe của con.

Lạy Cha! Xin cho con nhận biết rằng: Thân xác con là đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa (I Cor. 3:16). Để con biết trân quý, gìn giữ xứng đáng Ngai toà Cha ngự trị.

Xin Cha dạy con Sống như một Hiến Tế tinh tuyền, Thánh Thiện đẹp lòng Cha (Rô.12:1).

Lạy Cha! Con kêu lên Cha, Xin Cha chữa lành cho con! (TV 30:2).

Xin cảm tạ Cha là Đấng Chữa Lành Thần Linh, Cha phù trì giúp sức để con vượt qua chặng đường trần gian trong An Bình Hạnh Phúc, và khi tuổi đời xế bóng, khi giờ của Cha đến, xin Cha cho con hoàn toàn tuân theo Thánh Ý Cha, để sẵn sàng lìa trần gian tạm bợ này để về Quê Hương muôn vàn dấu ái, để được Sống trong Niềm Vui Trọn Vẹn đến muôn muôn vạn thuở! Amen.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *