#476 Được cả thế gian mà mất linh hồn, nào ích chi? (Mt 16: 24-26)

+ Lời Chúa

Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêô

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ chính mình, vác Thập Giá mình mà theo Thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sống . NẾU AI ĐƯỢC LỢI CẢ THẾ GIAN MÀ MẤT LINH HỒN THÌ ÍCH CHI? Lấy chi mà đổi được linh hồn mình?

+ Chia Sẻ

** Sống trên trần gian này không ai muốn gặp khổ đau, nghịch cảnh và những điều bất như ý…Trái lại, ai ai cũng muốn đạt được mọi ước vọng, được thoả chí, toại lòng, muốn được sung sướng, thoát mọi khổ đau của kiếp nhân sinh!… Thế nhưng, 2 câu Tin Mừng trên, Chúa Giêsu lại nhắn nhủ hết thảy chúng ta, đặc biệt những ai muốn theo Chúa, muốn làm môn đệ đích thực của Ngài phải từ bỏ chính mình, theo Thầy Chí Thánh để tự nguyện vác Thập Giá, vui lòng chịu những khổ đau, bất toàn của kiếp nhân sinh để tiến về Núi Thánh Thiên Quốc.

Đường Thánh Giá là đường chắc chắn nhất để vào Nước Trời. Chính vì thế, Chúa Giêsu, Ngôi Lời giáng thế, đã đi tiên-phong để dẫn đường chỉ lối cho nhân loại noi theo để khỏi bị lạc đường! Ngài không chỉ nói xuông, nhưng chính Ngài đã đi con đường đau khổ, đã tình nguyện tuôn đổ hết Bảo Huyết, chịu tử hình, chết treo trên Thánh Giá như một tên tội phạm! Còn gì nhục nhã khổ đau hơn? Thế nhưng, ĐƯỜNG THÁNH GIÁ là đường dẫn tới vinh quang, là CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG, sự sống trường sinh trên Cõi Phúc…

Con người ta, với thân xác luôn luôn tìm kiếm sung sướng, tìm kiếm những gì cho thân xác được thỏa lòng, được vui thú, những điều thân xác thèm muốn, ước ao đó là danh, lợi thú trần gian, những thứ dễ dàng đem con người tới sa-đọa và diệt vong, làm cho linh hồn bị chết, bị trầm luân muôn kiếp!

Thấy rõ sự tai hại của lòng dục, của sự thèm muốn thoả mãn dục vọng của thân xác sẽ đem đến diệt vong cho linh hồn, nên Chúa Giêsu, Đấng từ trời xuống thế để kéo nhân loại lên, để siêu thăng tâm hồn con người tới Nguồn Phước Lộc Vô Biên, tới Hạnh Phúc Đích Thực là Thiên Chúa, nên Ngài đã khẳng định với chúng ta rằng:

Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác Thập Giá mình mà theo Thầy. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống vì Thầy thì sẽ tìm lại được” (Mt 16:24).

Từ bỏ chính mình, vác Thập Giá là điều đi ngược lại với bản tính nhân loại, chỉ thích yêu chiều thân xác và tìm vui thú cho thể xác! Do đó, điều kiện Chúa đòi hỏi để thực sự trở thành môn đệ Chúa Giêsu, đó là hãm dẹp những dục vọng của thân xác để sống cho linh hồn. Chúa Giêsu còn nhấn mạnh rằng: “Nếu không vác Thập Giá để theo Chúa thì không xứng đáng làm môn đệ Chúa!” (Mt 10: 38). Đây là điều tiên quyết phải lựa chọn: Hoặc sống theo tinh thần thì cần ép thân xác vâng phục linh hồn, đi vào đường hẹp! Còn nếu không, sẽ chẳng làm môn đệ Chúa được!

Bỏ Mình: Là từ bỏ lòng tự ái, tự phụ, bỏ tính kiêu hãnh để sống Khiêm Nhu, đơn sơ, nhỏ bé trước Thiên Chúa và mọi người. Bỏ Mình còn cần từ bỏ tham vọng, quyến luýen của cải, danh vọng và lạc thú trần gian để sống siêu thoát, để hướng lên Quê Trời và cố công tìm kiếm Kho Tàng Trân Quý Tuyệt Đối là chính Thiên Chúa. Trên thực té, những ai quá mải mê thu tích của cải, danh vọng trần thế thì đâu còn thời giờ dể tìm kiếm Chúa, tìm kiếm Nước Trời?

Trái lại, các môn đệ Chúa Giêsu dành mọi tài năng, sức khoẻ, cơ hội và trọn thời giờ để tìm kiếm và sống thân thiết với Ngài, và do đó, càng ngày càng yêu mến Chúa hơn. Họ sẵn sang chịu đựng mọi gian nan, thử thách cũng như khổ đau của kiếp nhân sinh vắn vỏi này để sống thân thiết với Chúa Giêsu. Họ ép thân xác vào ĐƯỜNG HẸP để giữ mọi Thánh Luật, mọi Lời Khuyên của Chúa, vì họ biết rằng: Kiếp sống trần thế thật quá vắn vỏi, họ hăng say, tích cực như người lực sĩ chạy hết sức để tới đích là chính Chúa, Đấng đang chờ đón họ ở cuối cuộc đời!

Được lợi cả thế gian mà mất linh hồn nào ích chi? Lấy gì đổi được linh hồn mình?” (Mt 16:26)

Người lái buôn khôn ngoan chân nhận được điều chi sinh lợi nhiều hơn, và lợi nhuận đó kéo dài, vững bền mà chê bỏ những gì tạm bợ, không tồn tại dài lâu!Về phương diện tam linh, người thực sự Khôn Ngoan thấy được sự tạm bợ, mau qua chóng hết của mọi sự trần thế. Họ thấy được tất cả Danh lợi Thú trần gian giống như phù vân, như bèo dạt mây trôi, chẳng có chi vững bền! Đời 100 năm sánh với vĩnh hằng chỉ như một chớp mắt, chẳng có chi đáng họ phải nỗ lực, cố công tìm kiếm!… Các con của Chúa được Chúa Thánh Linh soi dẫn để sống trong sự Khôn Ngoan của con cái Thiên Chúa mà coi thường danh lợi thú trần gian là những thứ chẳng tồn tại lâu dài qua kiếp sống vắn vỏi này! Và vì thế, họ cố công tìm kiếm Thiên Chúa, tìm Nước Trời và Ơn Cứu Độ là những Kho Tàng Vô Cùng Trân Quý mãi mãi thiên thu!…

** Khi so sánh mọi sự trần thế với Phước Lộc Thiên Đàng, thì ai thực sự Khôn Ngoan sẽ biết được có nên đánh đổi linh hồn mình để kiếm tìm một chút danh, lợi thú chóng qua mà bị thiệt phần linh hồn! Khi phạm tội, người ta đánh đổi một chút vui thú của thân xác mà để cho linh hồn bị chết, bị trầm luân, thì có đáng để đánh đổi hay không?

** Đọc Sách Sáng thế ký (25:29-34) ta thấy Êsau đã bằng lòng đánh đổi chức trưởng nam cho Giacóp chỉ để được ăn một bát cháo đậu, cho thoả cơn đói trong chốc lát! Đó là hình ảnh của linh hồn đánh đổi linh hồn mình, sẵn sàng mất hết tình thân với Thiên Chúa, mất hết mọi công phúc đã lập được, khôngh sợ bị trầm đọa muôn kiếp chỉ để thoả mãn một chút dục vọng của thân xác, cố tình phạm tội mất lòng Chúa, mất đi sự sống của linh hồn!… Thật dạo dột biết bao???

“Lạy Chúa! Xin ban cho chúng con lòng trí Khôn Ngoan để không ngừng ép thân xác đi vào con đường hẹp. Xin cho con đừng khi nào chọn lựa một chút danh lợi thú phàm trần mà để cho linh hồn liều mất Hạnh Phúc Vĩnh Cửu,mất Phúc Thiên Đàng mai sau!”.

+ Cầu Nguyện

Xin Giúp Con Bước Đi Trong Thánh Luật của Chúa!

Lạy Cha yêu thương! Con biết rằng: Thánh Luật của Cha giống như những bảng chỉ đường để con khỏi bị lạc hướng, khỏi lâm vào những nguy hiểm, giống như con đường một chiều con cần lái xe vào để có thể tới đích mong muốn, kẻo nếu đi ngược chiều sẽ dễ dàng bị tai nạn. Thánh Luật của Cha giúp linh hồn con đi vào Chính Lộ Bình An.

Lạy Cha là Sự Bình An tuyệt diệu nhất! Cha đã hứa cho “những ai giữ lệnh truyền của Cha được sự bình an và không bao giờ bị xao-xuyến” (TV 119:165). Giờ phút này, trước Thánh Nhan uy-linh Cha, con hết lòng ước mong được chu-toàn Thánh Ý Cha cho cuộc đời của con. Con muốn từ nay luôn sống trong sự tuân phục Thánh Luật Cha hoàn toàn để con được an-tâm, hạnh phúc khi biết rằng con đang bước đi trên lối đường Công Chính, dẫn con về Núi Thánh.

Lạy Cha! “Với trọn linh hồn con kiếm tìm Cha, xin Cha đừng để con bao giờ lìa xa Thánh Luật của Cha!” (TV 119:10). Xin Cha sai Thánh Linh của Cha đến dẫn con tiến bước trên đường Chính Trực, đường về nẻo đường Anh Sáng và Sự Sống! Con không muốn “làm phiền lòng Chúa Thánh Linh bất cứ trong hành động nào của con!” (Eph 4:30). Trong mọi giây phút cuộc đời, xin cho con hành động trước sự hiện-diện linh Thánh của Cha.

“Xin cho con luôn tuân giữ Thánh Chỉ của Cha và chỉ làm những gì đẹp lòng Cha!” (I Jo 3:22). Con biết rằng: Con chỉ trở thành con ngoan của Cha khi tuân giữ trọn vẹn Thánh Luật của Cha, và chỉ khi đó, con mới được liên kết với Cha bằng sức mạnh, tình yêu và An Thánh, “Cha mới ở trong con và ban tràn đầy Thần Khí của Cha cho con” (I Jo 3:24), và cũng chỉ khi nào con “sống trong đường lối của Cha thì con mới được Cha chúc phúc” (Lc 11:28). Và chỉ khi đó, con mới được Cha yêu thương như lời Chúa Giêsu Con Cha đã phán: “Ai tuân giữ giới luật của Ta là người yêu mến Ta, người đó sẽ được Chúa Cha yêu thương và tỏ mình ra cho họ” (Jo 14:21).

** Lạy Chúa Giêsu yêu dấu! Con biết rằng: Con cần ép mình đi vào đường hẹp như Chúa dạy đó là ép thân xác tuân phục linh hồn để tuân giữ các giáo huấn của Chúa. Vậy từ giây phút này,xin Chúa hãy ban thêm Thần lực để con can đảm “vác Thập Giá mỗi ngày để bước theo Chúa” (Lc 14:27). Xin cho con xác-tín rằng khi con “Từ bỏ mạng sống vì Chúa thì con sẽ lấy lại được mạng sống” (Lc 9:24) để con luôn bước đi theo sự sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, không bao giờ đi ngược lại tiếng lương-tâm- tiếng Chúa nói trong linh hồn con.

Lạy Chúa! Con yêu mến Thánh Luật Chúa hơn mạng sống con, hơn mọi liên hệ tình cảm, dù thân thương nhất, hơn công việc, sự giải trí, hơn mọi quyết định, thời giờ, hơn linh hồn và thân xác con và hơn mọi mơ ước của con đời này và đời sau… Con đặt tất cả những gì của con vào bàn tay yêu thương của Chúa xin Chúa dùng con để đem lại vinh quang cho Chúa, và vì thế, con xin Chúa giúp con biết đóng đinh xác thịt con vào Thánh Giá, để sau này con sẽ được phục sinh vinh quang với Chúa. Ước chi còn sống ngày nào, con có thể nói được như Thánh Phaolô Tông Đồ rằng: “Tôi sống nhưng không phải tôi, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gal. 2:20)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *