#480 “Các người thu thuế và gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông!” (Mt 21:28-32)

+ Lời Chúa

Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu,

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng-tế và kỳ-lão trong dân rằng: “Người kia có hai người con. Ông đến với người con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!”. Nó thưa: “Con không đi!”, nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa: “Thưa cha, vâng con đi!”, nhưng nó lại không đi. Ai trong hai đứa con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: “Người con thứ nhất!”. Chúa Giêsu bảo họ: “Tôi bảo thật các ông: Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông! Vì Gioan đã đến với các ông trong đường Công Chính, và các ông không tin Ngài, nhưng các người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài”

+ Chia Sẻ

** Thưa Quý Vị và các bạn, đoạn Tin Mừng trên có thực sự trở thành Niềm Vui và Hy Vọng cho chúng ta hay không? Nếu chúng ta được Chúa Thánh Linh soi sang và hiểu ý nghĩa thâm sâu từng lời của Đấng Cứu Thế vô cùng Khoan Dung và rất mực Tốt Lành, thì từng lời do môi miệng của Ngài sẽ trở thành mật ngọt dịu êm thấu tận thẳm sâu linh hồn mỗi người chúng ta, và từ đó phát sinh một tâm tình Cảm Mến, Tri Ân và Yêu Mến đối với Chúa Giêsu và đồng thời nguồn Suối Mừng Vui và Hy Vọng sẽ không ngớt trào tuôn, đem lại Hạnh Phúc vô tận cho chúng ta.

Trước hết, lớp khán thính giả đang nghe Chúa Giêsu là lớp người nào? Xin thưa: Đó là tầng lớp có địa vị cao nhất trong dân Do Thái thời Chúa Giêsu, những người được toàn dân kính trọng và nể sợ, những người nắm vận mạng, có quyền tối cao trong đạo Do Thái thời đó: Các thượng-tế và kỳ lão! Đó cũng là đứa con thứ hai mà Chúa Giêsu muốn ám chỉ: Những người nhìn theo cách sống bên ngoài, thì là đứa con ngoan của cha, họ giữ đạo theo hình thức bên ngoài để mọi người kính trọng, đánh gía họ là người công chính, đạo đức và Thánh Thiện, nhưng nội tâm lại trống rỗng, rất xa cách Thiên Chúa, họ không thực sự thờ kính, yêu mến Thiên Chúa, không thực thi Đức Yêu Thương là điểm cốt-lõi, là trung tâm của mọi lề-luật. Họ không tin Chúa Giêsu, Đấng đã đem Tin Mừng, đem Lời Hằng Sống từ trời xuống để dạy nhân loại mà còn tìm mọi cách bắt bẻ, chống đối và tệ hơn, còn dùng mọi thủ-đoạn để giết NGài nữa! Họ là những người học hỏi nhiều về Kinh Thánh nhưng chỉ để khoe khoang, để người ta tán tụng…nhưng không mảy may áp dụng lời Kinh Thánh trong cuộc sống. Cách sống của họ đã đi ngược lại những Lời của Chúa trong Tin Mừng!

Còn người con thứ nhất là những người nào?

Người con thưa với cha: Con không đi! Nhưng lại hối hận và đi làm vườn nho cho Cha, đó là những người tội lỗi. Cách sống của họ đối nghịch lại Lời của Chúa, tuy nhiên sau đó, họ nhận biết tội lỗi của họ và sám hối, sửa lại những tội lỗi, đam mê bất chính. Những người mà người Do Thái thời đó khinh ghét và loại ra khỏi hội-đường, những người tội công-khai: Đó là các người thu thu thuế và gái điếm.

Người thu thuế: vì cậy vào quyền lực ngoại bang nên thường bắt dân đóng thuế thật nhiều để bòn rút, làm giầu một cách bất-chính. Nhưng khi ông Gioan đến làm phép Rửa Thống Hối, thì những gái điếm và những người thu thuế đã thống hối sửa đổi đời sống của mình, nên được Chúa Giêsu khen ngợi. Lời của Chúa nói thẳng với các thượng-tế và kỳ-lão trong dân là một cái tát vào mặt họ. Ngài phán:

“Các người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông!” (Mt 21: 31).Đó là lời vô cùng nghiêm nghị Chúa nói thẳng vào mặt những người thường tự vỗ ngực coi mình là người công chính, Thánh Thiện mà không tuân giữ Lời của Chúa, những người đạo đức giả hình mà tâm hồn trống rỗng, không thực sự thực thi Lời của Chúa mà chỉ giữ những hình thức sống đạo bên ngoài mà thôi.

** Thực vậy, Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế vô cùng nhân hậu luôn muốn Cứu Độ hết mọi linh hồn, kể cả những tâm hồn tội lỗi nhất, sa đọa nhất. Nhưng để được trở nên Công Chính và được vào Nước của Chúa, thì điều kiện tiên-quyết là phải nhận biết tội lỗi của mình và canh tân, đổi đời. Thế nhưng, những người kiêu căng, tự phụ, luôn nghĩ mình Thánh Thiện, đạo đức, không nhận biết tội của mình, thì làm sao có thể thống hối, cải tà, quy chính?

Chính vì thế mà khi Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng Tin Mừng Cứu Độ cho muôn dân, Ngài truyền dạy mọi người “HÃY SÁM HỐI, vì Nước Trời đã tới gần” (Jo 4:17). Không Sám Hối thì không thể vào được Vương Quốc của Chúa! Trái lại, những người tội lỗi nhất, những người thu thuế và gái điếm… nếu nhận biết tội của mình và sám hối thì tất cả cũng trở nên Công Chính và vào được Nước Trời!

Thực vậy, Sứ Mạng chính của Ngôi Lời Giáng Thế là để cứu các tội nhân (Lc 7:29-30), nên những Thượng Tế, các kỳ-lão, những người được toàn dân tôn kính và nể trọng nhưng lại không nhận biết lỗi lầm của mình để cải tà, quy chính thì chẳng được Cứu Độ. Cũng thế, Chúa Giêsu giáng sinh giữa dân riêng của Chúa, nhưng nhiều người đồng-hương của Ngài đã không tin kính, yêu mến Ngài nên bị loại ra ngoài, trong khi các dân tộc trên khắp thế giới đã tin nhận, tôn thờ Chúa thì được hưởng Hồng Phúc Cứu Độ. Khắp cùng bờ cõi trái đất, từ đông sang tây, người người nô nức tuốn vào Nước Chúa trong khi những người đáng lẽ được vào Vương Quốc của Người trước tiên, nhưng lại bị loại ra!

Để kết luận: Nước Thiên Chúa dành riêng cho những tâm hồn Khiêm Tốn, nhận mình tội lỗi, bất xứng với Hồng Phúc Cứu Độ nhưng hết lòng Tin Kính Mến Yêu và thực thi các Lời Dạy của Chúa Giêsu

+ Cầu Nguyện

Lời Cầu Lúc Hừng Đông

Lạy Cha dấu yêu! Trong giờ phút tinh sương của một ngày mới hay trong khung cảnh tĩnh mịch của đêm trường, xin cho con cảm nhận được sự hiện diện linh-thánh, vô cùng thân thương, trìu mến của Cha. Xin cho con thấy Dung Nhan vô cùng diễm-lệ, từ-ái và khoan-hậu của Cha. Trong mọi nơi và mọi lúc, nhất là trong ngày hôm nay, xin Cha ấp yêu, nâng đỡ, phù trì các con của Cha trong cánh tay ngút ngàn dấu ái, toàn năng của Cha, để chúng con luôn bước đi, làm việc, nghỉ ngơi dưới ánh mắt yêu thương của Cha. Xin cho chúng con luôn tràn ngợp An Bình, hân hoan bất diệt khi cảm nhận sự hiện diện linh Thánh của Cha bên cạnh chúng con, để chúng con luôn hết lòng Tri Ân, Cảm Tạ và yêu mến, trọn vẹn Tin Cậy, Tín Thác nơi Sự quan phòng vô cùng yêu thương của Cha

Xin Cha chỉ dạy con lối đường con cần bước đi.

Xin Cha giúp con chu toàn Ý Định nhiệm mầu của Cha cho đời sống con

Xin Cha dẫn bước con trên mọi nẻo đường cuộc sống, dẫu gồ ghề, chông gai, gập ghềnh hay sỏi đá…con vẫn hân hoan hát vang bài ca tri ân bất tận, môi luôn rạng rỡ nụ cười vì cảm nhận được Phước Hạnh vô biên được làm con của Cha.

Trong Niềm Vui chất-ngất vì biết chắc rằng: những ai được Cha chúc phúc thì mãi mãi sẽ được Phước Lộc tuôn trào trong sự An Bình Tuyệt Diệu, Sự An Bình mà thế gian không thể ban tặng!

Con luôn hân hoan, hạnh phúc vì biết rằng: Cha đang nâng con lên, cho con bay cao tới Miền trời Ánh Sáng trong đôi Cánh Phượng Hoàng của TIN YÊU và HY VỌNG

Lạy Cha dấu yêu ! Có nhiều điều trong cuộc sống con không thẻ am-tường, không hiểu thấu, nhưng con xin chấp nhận những gì sẽ xẩy đến trong ngày hôm nay cũng như trong tương lai, bởi vì Thánh Ý Quan Phòng vô cùng yêu thương của Cha luôn sắp xếp những gì tuyệt hảo nhất cho cuộc đời con!

Lạy Cha yêu thương! Xin Cha ban cho con lòng can đảm, nghị-lực và Thần Lực của Cha để con luôn bình tĩnh đối-diện với mọi biến-cố của đời sống, nhiều khi hoàn toàn trái với ý riêng của con. Xin Cha ban cho con tình yêu của Cha tuôn trào trong huyết quản của con để con yêu thương và phục vụ mọi người con gặp trong ngày hôm nay, để con trở thành hình ảnh sống động của Tình Yêu Thương Xót của Cha.

Xin cho môi miệng con tràn đầy lời yêu thương, để con có thể xoa dịu mọi nỗi đắng cay, khổ đau, bệnh tật và bất-hạnh của an hem con!

Xin Cha giúp con chu-toàn mọi bổn phận theo đấng bậc con.

Lạy Cha vô vàn dấu ái! Xin Cha hướang dẫn con bước đi trong Thần Khí, trong Chân Lý ngàn đời. Xin Cha tiêu diệt hết mọi bất an, buồn phiền trong linh hồn con ngay lúc này. Xin Cha chữa lành mọi bệnh tật, những bất toàn và băng-hoại trong thân xác và linh hồn con để con được hân hoan phụng thờ, và yêu mến Cha, Ôi lạy Cha là Chúa, là Chủ-Tể đời sống con, gia đình con bây giờ và mãi mãi!

Lạy Cha cực Thánh! Giờ phút này, con đem đến Ngai uylinh Cha tất cả những gì thuộc về con, gia đình con, sức khoẻ, bệnh tật và tương lai của con cùng với những người con thương mến: Các con cái, bạn bè và những người thân yêu của con. Xin Cha không ngừng bang-trợ, phù trì và dẫn dắt họ vượt qua cuộc đời trần thế một cách tốt đẹp nhất để sau này được hạnh phúc trong Nhà Cha luôn mãi. Xin Cha dẫn đưa họ trong đường lối tinh tuyền, tràn đầy Ánh Quang và Phước Lộc của Cha. Xin Cha cho họ cảm nhận được sự hiện diện linh Thánh của Cha trong từng hơi thở và nhịp đập của trái tim.Xin Cha khơi dậy trong họ lòng nhiệt thành Thánh Thiện để họ trở thành những Khí Cụ của Tình Yêu và Quyền Lực của Cha

Xin Cha an ủi khi họ gặp thất bại, nâng dậy khi sa ngã, ban Thần Lực khi yếu đuối, sa ngã. Xin Cha ban An Bình và Niềm Vui Thiên Đàng cho họ để lôi kéo họ siêu thăng trên đường về Hạnh Phúc Viên Mãn….

Chúng con khẩn nguyện những điều trên trong Danh Thánh Con Cha là Chúa Giêsu, Chúa chúng con.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *