#481 “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ chúng con” (Mt 18: 23-35)

+ Lời Chúa

Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu,

Khi ấy, Chúa Giếu phán rằng: Nước Trời giống như vị vua kia tính sổ với bầy tôi của ông. Nhà vua mới bắt đầu tính sổ, thì người ta điệu đến một người mắc nợ mười ngàn nén vàng. Y không gì để trả nợ nên vua ra lệnh bán y và vợ con, cùng với tất cả sản nghiệp của y để trả nợ. Người đó phục xuống đất bái lạy mà tâu vua rằng: “Xin bệ hạ khoan giãn cho thần, thần xin trả hết”. Vua chạnh lòng thương, thả y về và tha cho y hết mọi nợ nần. Ra ngoài, y gặp người bạn đồng lieu mắc nợ y 100 đồng bạc. Y liền sấn tới bóp cổ mà rằng: “Hãy trả hết nợ cho tao!”. Người bạn đồng liêu phục xuống nài van rằng: “Xin bạn khoan giãn cho tôi, tôi sẽ trả hết nợ!”. Nhưng y không chịu, bắt người này bỏ tù cho tới khi trả nợ xong.

Các bạn đồng sự thấy sự việc đó rất bất-bình và đến kể đầu đuôi câu chuyện cho vua. Bấy giờ vua cho triệu y đến mà rằng: Hỡi đầy tớ bất lương! Ta đã tha bổng cho ngươi tất cả nợ nần chỉ vì ngươi đã nài xin ta. Sao ngươi không biết thương xót bạn ngươi như ta đã thương ngươi?”. Thịnh nộ, vua trao y cho lý-hình cho tới khi nào hắn đền trả tất cả món nợ cho vua.

Cũng vậy, Cha Ta- Đấng ngự trên trời cũng xử như thế với các ngươi, nếu các ngươi không thực lòng tha thứ cho anh em mình”.

+ Chia Sẻ

** Trong KINH LẠY CHA, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho chúng ta mọi lỗi lầm, mọi tội lỗi đã xúc phạm đến Thiên Chúa.”Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con!”. Nợ nần mỗi người chúng ta mắc nợ Thiên Chúa là món nợ vô cùng lớn lao, tự sức riêng của chúng ta thì muôn muôn đời cũng không có chi để trả hết được món nợ đó. Bởi vì, chỉ một tội mà thôi, thì là sự xúc phạm vô cùng tới Thiên Chúa- Đấng ngàn trùng chí Thánh! Do đó, dù mọi công nghiệp của Đức Mẹ và tất cả công nghiệp của tất cả các Thánh, từ tạo thiên lập địa cho tới tận thế hợp lại, cũng không thể đền được một tội mà thôi!

Tuy nhiên, nếu chúng ta hết lòng xót thương và thực lòng tha cho anh em, thì Thiên Chúa cũng sẽ tha hết mọi tội cho chúng ta! Hai món nợ vô cùng chênh lệch: Nợ của riêng ta đối với Thiên Chúa và món nợ nhỏ bé tha nhân phạm đến chúng ta…Tuy nhiên, điều kiện để Thiên Chúa xóa hết mọi lỗi lầm, mọi tội lỗi của ta đó là ta cần THA THỨ CHO ANH EM! Nếu không, thì không cách nào chúng ta được sạch nợ đối với Thiên Chúa!

** Để nói lên ý nghĩa dó một cách thật rõ ràng, thì trong đoạn Tin Mừng trên, Chúa Giêsu đã nói đến một câu chuyện: một người mắc nợ nhà vua 10, 000 nén vàng và người đó không thể trả được, vua cho triệu y đến định trao y, vợ con y cho lý hình tống giam vào ngục và lấy toàn bộ sản nghiệp của y cho tới khi nào y trả hết nợ. Nhưng y nài van vua khoan giãn, thư thả để y trả hết nợ cho vua…Nhưng vì tình thương, vua đã tha bổng cho y, xoá hết nợ cho y nữa!

Thế nhưng, vừa ra tới cổng, y gặp người bạn chỉ nợ y có 100 đồng mà y lại nỡ sấn tới bóp cổ, đòi người này phải trả ngay nợ cho y. Người bạn xin hắn khoan giãn cho một thời gian, nhưng hắn không cho và đem người này tống ngục!… Thật tàn ác !

Món nợ 100 đồng DENARIUS , tiền Do Thái chỉ đáng giá 10 đôla! Mà y lại đang tâm xử ác với bạn y như thế! Trong khi món nợ vô cùng lớn, 10, 000 nén vàng, theo các nhà chú giải Kinh Thánh, thì tương-đương với 300 triệu đôla! Mà vua còn tha bổng cho y, tại sao y có thể xử ác với bạn y như thế???

** Trong chế độ quân chủ thời xưa, vua có toàn quyền trên sinh mạng và tài sản của toàn dân: Vua bảo chết là phải chết, vua tha là được tha ngay! Quyền của vua trên toàn cõi đất nước có thể nói hầu như vô giới hạn!

Thiên Chúa là vua của mọi vua Chúa của các chúa. Chính Ngài nắm giữ vận mạng mọi quốc gia, dân tộc. Ngài tạo tác, bang trợ và gìn giữ mọi loài, mọi vật. Ngài toàn năng và yêu thương tất cả chúng ta, Ngài mong muốn chúng ta được Phước Hạnh đời này và đời sau. Ngài sẵn sàng thứ tha mọi tội lỗi chúng ta phạm đến Ngài, nhưng với một điều kiện là mỗi người chúng ta cũng phải yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng ta! Bởi vì Thiên Chúa là Vua Tình Thương, Ngài muốn chúng ta phải yêu thương nhau, tha thứ cho nhau.

** Hậu quả của việc đối xử tàn ác với bạn:

Việc người đã đối xử tàn-ác, bóp cổ và tống ngục anh bạn chỉ mắc nợ hắn có 100 đồng làm cho mọi người rất bất bình. Câu chuyện đến tai nhà vua, vua liền cho điệu hắn đến và nghiêm khắc nói: “Hỡi tên đầy tớ bất lương! Ta đã tha bổng cho ngươi tất cả món nợ, vì ngươi đã nài xin ta. Sao ngươi không biết xót thương bạn ngươi, như ta đã thương ngươi?” (Mt 18:32)

Quá thịnh nộ, vua trao hắn cho lý hình cho đến khi hắn trả xong hết mọi món nợ! Mà món nợ vô cùng to lớn đó, thì đến đời đời, mãi mãi hắn cũng không có hy vọng trả được!… Thiên Chúa cũng xử như thế, là bỏ vào hoả ngục những ai đối xứ thiếu tha thứ cho tha nhân….Và Chúa Giêsu kết luận:

“Cũng vậy, Cha Ta, Đấng ngự trên trời cũng xử với các ngươi như thế, nếu các ngươi không thực lòng tha cho anh em mình” (Mt 21:35)

+ Cầu Nguyện

Cầu nguyện với Thiên Chúa là CHA Yêu Thương

(Kinh của Mẹ Eugenia Sáng lập Dòng Nữ Tu Thừa Sai)

Lạy Cha Trên Trời! Cha của con! Thật êm dịu và thỏa lòng con dường nào khi biết Cha là Cha con và con được phước hạnh làm con của Cha!

Chính những lúc linh hồn con ngập tràn trong tăm tối, khi Thập Gía đè nặng trên con, con càng cảm thấy nhu cầu được thân thưa với Cha: Lạy Cha! Con tin vào tình Cha yêu thương con!

Vâng, con tin rằng Cha là Cha của con và con là con của Cha! Con tin rằng Cha yêu con bằng tình yêu vô lượng! Con tin rằng: Ngày đêm Cha hằng săn sóc con, và không một sợi tóc nào trên đầu con rơi xuống mà không có phép của Cha!

Con tin rằng: Cha vô cùng Khôn Ngoan, Cha biết rõ hơn con những gì lợi ích cho con! Con tin rằng: Cha Toàn Năng vô hạn, Cha có thể rút từ sự dữ ra sự lành! Con tin rằng: Cha Nhân Từ Vô Biên, Cha luôn làm cho mọi sự trở nên lợi ích cho những người yêu mến Cha! Và sau những bàn tay gây ra thương tích, con hôn kính bàn tay Cha chữa lành!

Con tin, nhưng xin Cha ban thêm Đức Tin cho con, cũng như ban cho con thêm Niềm Trông Cậy, Yêu Mến Cha!

Xin Cha dạy con nhận biết tình yêu của Cha trong mọi biến cố cuộc đời!

Xin dạy con luôn Phó Thác Tuyệt Đối nơi Cha như trẻ thơ trong cánh tay Mẹ.

Lạy Cha! Cha biết mọi sự, Cha thấy tất cả, Cha biết rõ hơn chính con biết con: Cha có thể làm được mọi sự, Cha lại yêu thương con!

Ôi lạy Cha! Bởi vì Cha muốn con cầu xin Cha mọi sự, nên con Trông Cậy Hoàn Toàn nơi Cha, hiệp cùng Chúa Giêsu Con Cha và Mẹ Maria, mà khẩn nài Cha mọi Ơn cần thiết… (ngưng một lát, trình bày ước nguyện lên Cha),

Con xin hiệp với Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Cực Tinh Vẹn Mẹ Maria mà dâng lên Cha mọi kinh nguyện, mọi hy sinh cùng với lòng trung tín với các việc bổn phận của con… Amen.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *