#483 Tiệc Cưới Nước Trời (Mt 22:1-14)

+ Lời Chúa

Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu,

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán với các thượng tế và kỳ lão trong dân dụ ngôn này: “Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời tham dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác và truyền rằng: “ Hãy nói với các người đã được mời rằng: “Trẫm đã dọn tiệc sẵn sàng, đã giết bò và súc vật béo tốt, tất cả mọi sự đã sẵn sàng, mời các vị hãy đến dự tiệc cưới!”. Nhưng những người ấy không đếm xỉa gì và bỏ đi: Người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, người khác lại bắt đầy tớ của vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết điều đó thì thịnh nộ, sai binh lính đi tru-diệt bọn sát nhân đó và thiêu-huỷ thành phố của chúng.

Bấy giờ vua phán với gia nhân rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn, nhưng những kẻ được mời không đáng dự. Vậy các khanh hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai thì hãy mời họ vào dự tiệc cưới”. Các gia nhân liền ra đường, gặp ai bất kể tốt xấu đều mời vào dự tiệc, phòng tiệc chật ních người.

Vua đi vào quan-sát những người dự tiệc và thấy có một người không mặc lễ phục cưới. Vua hỏi người ấy: “Này bạn, sao bạn vào đây mà không mặc y phục lễ cưới?”. Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho gia nhân: “Hãy trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”

+ Chia Sẻ

** Tại Việt Nam cũng như bên Nước Do Thái và hầu hết mọi nơi trên thế giới, những dịp trọng đại như quan, hôn, tang chế, những dịp đại lễ bất cứ là về phương diện đạo, hay đời, thì vấn đề ĂN UỐNG cần phải có, mà lễ càng lớn thì Tiệc Mừng càng long trọng. Chính vì thế mà người ta thường nói “ĂN MỪNG LỄ”.

Trong các đại tiệc, thì không tiệc nào long trọng, vĩ đại và đáng kể bằng tiệc cưới. Mà tiệc cưới hoàng tử, lễ cưới mà đức vua tổ chức cho hoàng-tử là bữa yến tiệc sang trọng nhất, vĩ đại nhất mà Đức Vua khoản đãi các bậc quyền thần, các vị tài cao, đức trọng bậc nhất trong dân, và các vị vua chúa lân bang đến tham dự. Có thể nói: Cả đời người, chưa chắc đã xẩy đến một lần, và không dễ để được nhà vua để mắt tới chọn vào danh sách các thực khác trong ngày trọng đại đó!

Trong đoạn Tin Mừng trên, Chúa Giêsu muốn dùng dụ ngôn BỮA TIỆC CƯỚI để nói về hạnh phúc tuyệt vời, niềm vui vĩ đại trên Núi Thánh Thiên Quốc:

Đức Vua: là Thiên Chúa Toàn Năng, vua các vua, chúa các Chúa, Đấng muôn loài, muôn vật phải tôn thờ, tin kính, mến yêu.

Hoàng Tử: là Chúa Giêsu, Con Một, Con Duy Nhất của Thiên Chúa

Khách Mời dự tiệc: Là những người được Thiên Chúa kén chọn đặc biệt, mặc dầu tất cả nhân loại đều không xứng đáng được trở thành thực khách trong Vương Quốc của Chúa, là Nước Trời, nhưng vì tình thương, Chúa đã mời gọi để con người được chung hưởng Niềm Vui Bất Tận, được chia xẻ vinh quang, Phước Hạnh và Sự Sống Trường Tồn, Bất Diệt của Chúa, được Ơn Cứu Độ trên Nước Trời, thế nhưng, nhiều người đã coi thường, không những thế, còn sống ngược lại với Tin Mừng, còn giết các gia nhân, là cố tình phạm tội trọng…Vì khinh thường Thiên Chúa, không coi trọng các Ân Huệ Đặc Biệt, là Ơn Gọi Sống Thánh, Sống Công Chính mà bị loại khỏi Nước Trời, không được dự phần vinh quang với triều Thần Thiên Quốc!… Thật uổng biết bao?

Những người được Thiên Chúa yêu thương và kén chọn lại không màng chi tới Phước Lộc Thiên Quốc, lại chỉ quan tâm tới những sự đời này như: “Đi thăm trại, buôn bán …” Những việc trần thế thì lúc nào cũng còn thời giờ, không làm lúc này thì làm lúc khác, nhưng những người này lại quá chú tâm tới những việc đó mà không thèm đến xỉa, không coi trọng lời mời gọi vô cùng yêu thương của Thiên Chúa mà chỉ dồn mọi nỗ lực, mọi thời giờ, mọi cố gắng cho những việc khác, những việc cho thân xác mà quên việc TÌM KIẾM, VIỆC ĐÁP LẠI TIẾNG CHÚA MỜI GỌI để sống trong Ân Lộc của Ngài!

** Thiên Chúa Qua Tốt Lành:

Đọc đoạn Tin Mừng trên, ta thấy Thiên Chúa quá tốt lành!:

Tất cả mọi thực khách đều không đáng được Nhà Vua để ý tới, chọn lựa ghi vào danh sách các thực khách của Đức Vua: Cũng thế, tất cả nhân loại, không một ai đáng hưởng Vinh Quang Nước Trời, nhưng vì tình yêu thương, Thiên Chúa lại kén chọn và mời gọi chúng ta để tin kính, yêu mến, sống trong Ân Lộc của Chúa, đó là Hồng Ân vô cùng vĩ đại, nhưng mỗi người chúng ta có đáp lại lời mời gọi vô cùng cao quý đó hay chỉ chú tâm tới đời sống của thân xác mà quên tìm kiếm Chúa, đáp lại tiếng Chúa???

Tiệc cưới đã săn sàng: Yến tiệc với bê béo, và mọi món ăn thượng hảo hạng không thiếu món chi…đó là mọi Phước Lộc, Ân Huệ, các phép Bí Tích, nhất là Bí Tích Cực Trọng Thánh Thể và mọi Ơn Cần Thiết…tất cả đã sẵn sàng để cho mọi người chúng ta được đồng bàn tiệc Thiên Quốc cùng với Đức Mẹ và Triều Thần Thiên Quốc. Thế nhưng, mỗi người chúng ta có biết hết lòng trân quý và tham dự với hết lòng yêu mến tri ân, hay không thèm hưởng dùng những Ân Huệ của Chúa???

Đức Vua sai gia nhân khác: Khi đọc kỹ đoạn Tin Mừng, ta thấy: Đức Vua không chỉ sai gia nhân đến tận nhà các thực khách một lần mà thôi, nhưng Ngài còn sai gia nhân đến giục giã thêm một lần nữa, như nài xin họ hãy đến dự tiệc! Đức Vua Tối Cao lại phải năn nỉ những bọn phàm phu, tục tử vào cung điện vua để được dự tiệc cưới hoàng tử sao? Mặc dầu bọn họ chẳng đem lại vinh quang, phú túc gì cho Đức vua cả, sao Đức Vua lại phải hạ mình đến như thế???… Cũng vậy, Ơn Cứu Độ là Hồng Ân nhưng không, Thiên Chúa muốn ban tặng cho chúng ta, chẳng ai xứng đáng, nhưng chúng ta có coi trọng hay không???

** Thiên Chúa quá Kiên Nhẫn:

** Mặc dầu những người được kén chọn và được Đức Vua mời tới dự tiệc cưới cho hoàng tử, dù tất cả đều bất xứng- nhưng họ lại khinh thường lòng ưu-ái của Đức Vua mà không thèm tới dự tiệc. Vua vẫn không nổi giận vì thái độ tồi tệ đó, vua lại còn, một lần nữa sai những gia nhân khác đến năn nỉ bọn họ đến dự yến tiệc, nhưng họ vẫn không thèm đếm xỉa tới!… Tình yêu ngút ngàn dấu ái của Chúa đã không được nhiều người coi trọng! Phước Lộc Thiên Đàng là Hồng Ân nhưng không Chúa muốn ban cho nhân loại, nhưng nhiều người đã khinh thường, không đáp lại.Thật quá dễ dàng để được Cứu Độ, được hưởng niềm vui miên viễn trên Thiên Quốc, thế nhưng mấy ai đã đáp lại lời mời gọi của Chúa? Đa số chỉ lo cho cuộc sống vắn vỏi trần thế mà chểnh-mảng với cuộc sống của linh hồn!

** Thái Độ đáng ghét của một số khách được Vua mời dự tiệc:

Tin Mừng thuật lại thái độ khinh thường, phản loạn của các khách được Vua ưu ái mời tới dự tiệc cưới: “Không thèm đếm xỉa tới lời mời gọi của Vua: Người thì đi thăm trại, người khác đi buôn bán…nhưng tệ hơn nữa: Có người bắt gia nhân của Vua mà nhục mạ và giết đi” (Mt 22: 5+6)…Thật là một thái độ vô lý và tàn ác không thể tưởng tượng nổi! …Ngày nay cũng không thiếu linh hồn chẳng cần nghĩ đến Thiên Chúa, đến Ân Lộc mà Ngài đã ban cho để sống theo Tin Mừng, sống trong Niềm Tin và sống đời Yêu Thương như Chúa dạy, lại còn sống trong đam mê, tội lỗi! Mà mỗi lần phạm tội trọng, người ta lại giết Chúa Giêsu, làm cho Người bị tử nạn, bị đóng đinh một lần nữa! Đó là thái độ bất kính, vô Ơn bội nghĩa với Tình Thương vô biên của Thiên Chúa!

** Tin Mừng cho toàn thể nhân loại:

Tin Mừng thuật lại rằng: Khi những khách mời không thèm đến dự tiệc cưới, lại còn bắt các gia nhân của vua để nhục mạ và giết đi, thì Vua nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính tru diệt bọn người gian ác đó và phá huỷ thành phố của chúng…Đoạn vua ra lệnh cho gia nhân đi khắp nơi mời hết mọi người, mọi thành phần đến dự tiệc cưới!… Chúa Giêsu muốn nói cho toàn nhân loại, mọi nơi, mọi thời đại, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ…hết thảy đều được mời dự TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI, không loại trừ ai! Đó là Tin Vui vĩ đại, Tin Mừng lớn lao cho hết thảy chúng ta! Vào Nước Trời đâu cần điều kiện rắc rối chi đâu? Chỉ cần Tin Kính, Yêu Mến và đi trong Thánh Luật của Chúa là đủ!

Tuy nhiên, khi vua đi quan sát thì thấy một người không mặc lễ phục tiệc cưới, vua liền hỏi tại sao anh ta không mặc y phục lễ cưới thì hắn lặng thinh!… Đó là thái độ khinh thường luật lệ của Vua, bởi vì theo phong tục Đông Phương, tại cung đình có sẵn các y phục để những thực khách mặc khi bước vào phòng tiệc, để cuộc lễ được trang nghiêm và tôn trọng, trong khi các người khác đã được hướng dẫn và đã mặc lễ phục đó trong khi người này đã không tuân thủ luật của Vua…Ơn Cứu Độ quá dễ dàng và trong tầm tay của chúng ta. Thế nhưng Thánh Luật của Chúa cần được tôn trọng để xứng đáng bước vào cung điện vua là Nước Trời là nơi dành riêng cho hết thảy những ai đã tuân theo Lời Mời Gọi của Chúa.

+ Cầu Nguyện

Cầu Nguyện Chữa Lành

Kính thưa Quý Vị và các bạn,

Giờ phút này, xin mời Quý Vị và các bạn hãy khẩn nài Chúa thương chữa lành mọi bất toàn trong linh hồn và những bệnh tật, những khiếm-khuyết nơi thân xác của hết thảy chúng ta cũng như những người thân yêu của chúng ta. Xin Chúa chữa lành mọi ưu-tư, lo lắng, sợ hãi mọi cảm tình thất vọng, ghét ghen, hận thù, mọi đam mê, tội lỗi trong linh hồn hết thảy chúng ta. Xin vì các Thương Tích Cực Trọng của Chúa Giêsu, nhất là Vết Thương nơi Cạnh Nương Long Cự Thánh, xin chữa hết mọi bệnh nan-y, những căn bệnh trầm-kha như ung thư, tai biến mạch máu não, những bệnh nghẽn tắc tim mạch và mọi căn bệnh khácnơi thân xác và những đau khổ, thất vọng, đắng cay trong tâm hồn hết thảy chúng con!

Lạy Chúa Giêsu, giờ phút này, chúng con hướng tâm hồn lên Chúa, chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa vì Chúa đã yêu thương chúng con, đã tuôn đổ hết Bảo Huyết trong cuộc Tử Nạn để chứng tỏ tình yêu điên cuồng đối với toàn thẻ nhân loại chúng con và để đem lại Sự Sống Trường Tồn trong Ân Thánh cho những ai hết lòng Tin Cậy, Yêu Mến Chúa

Trong giờ phút tinh-sương này, chúng con khẩn nài Chúa hãy bước vào đời sống chúng con và ở lại, đồng hành với chúng con bây giờ và mãi mãi. Từ nay con nguyện hoàn toàn, tuyệt đối quy phục Chúa để Chúa thực sự làm CHỦ đời sống con, và là Đấng Cứu Độ con!

Lúc này đây, con xin mở linh hồn để Chúa bước vào và ngự trị linh hồn và thân xác, làm Chủ ý chí, tình cảm và mọi ước mơ, hy vọng và hết mọi sự thuộc về con!

Ôi, Chúa Giêsu vô vàn dấu ái! Xin Chúa hãy gìm ngập con trong Thần Khí Chúa! Xin hãy bao phủ con bằng sức mạnh Thần Linh của Chúa, trong Bảo Huyết Cực Châu Báu Chúa!

Xin Chúa hãy cho con được nương ngụ trong Thánh Tâm Cực Trọng, trong các Thương Tích Thánh của Chúa!

Lạy Chúa Giêsu đáng mến vô cùng! Xin hãy tuôn trào Thánh Linh Chúa trong con lúc này, để Chúa Thánh Linh hoàn toàn biến đổi con trở thành khí-cụ, thành máng thong Ơn của Chúa cho những người con gặp trong ngày hôm nay.

Xin ban cho con tất cả các Đặc Sủng của Chúa Thánh Linh và để các Đặc Sủng đó phát triển mạnh mẽ trong linh hồn con để từ thẳm sâu của linh hồn con, vọt lên Mạch Nước Sự Sống làm tươi mát linh hồn và trổ sinh phong nhiêu các Hoa Trái Thánh Thiện!

Xin Thần Khí và Sức Mạnh Thần Linh của Chúa bao trùm thế giới và Hội Thánh Chúa để xua tan đi mọi xú-uế của Satan và của thế giới huỷ diệt đang bành trướng như nước lũ tràn bờ! Xin Đổi Mới bộ mặt trái đất này đang bị thần dữ hủ hoá và làm cho xấu đi do những chủ trương trần-tục hóa muốn loại Chúa ra khỏi gia đình, xã hội.

Lạy Cha Thiên Thượng! Chúng con xin cảm tạ Cha đã ban cho chúng con một ngày mới. Nguyện xin Cha nâng đỡ, phù trì các con của Cha được sống một ngày bình an, thịnh vượng, tràn đầy sức sống, Niềm Vui và Phước Lộc của Cha! Xin Cha xua tan bong đêm tội lỗi, của thất vọng, hận thù và ghen ghét trong tâm hồn các con Cha! Và ban tràn đầy Ánh Quang Chân Lý của Thánh Thần và Ơn Trợ Lực cho tất cả chúng con.

Chúng con khẩn nguyện những điều trên nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu, Con Cha và là Chúa chúng con!

Amen.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *