#486 Chúa Giêsu Nguồn Sự Sống (Jo 11:17-27)

+ Lời Chúa

Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan,

Khi đến Bêthania, Chúa Giêsu thấy Lazarô đã được an táng 4 ngày rồi. Bêthania cách Giêrusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến nhà bà Matta và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, bà Matta đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi trong nhà. Matta thưa Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa thì Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại!”. Matta thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại,thì em con sẽ sống lại”. Chúa Giêsu phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta sẽ không chết bao giờ! Con có tin điều đó không?” Bà thưa: “Thưa Thầy, con đã tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”.

+ Chia Sẻ

** Bối Cảnh Đoạn Tin Mừng: Phép lạ Chúa làm cho Lazarô chết 4 ngày sống lại, được duy một Tin Mừng Thánh Gioan thuật lại rất tỉ-mỉ, cốt để cho mọi người nhận biết Chúa Giêsu là NGUỒN SỰ SỐNG, một mình Ngài có quyền trên mọi sinh linh va có quyền cải tử hoàn sinh cho bất cứ ai Ngài muốn.

Cảnh tang tóc, buồn sầu, u-ám: Gia đình Bêthania đang ở trong hoàn cảnh buồn sầu, thảm não. Quang cảnh quá đau thương vì người em trai duy nhất của gia đình, bạn thân của Chúa Giêsu đã chết và an táng được 4 ngày! Khi Lazarô bệnh nặng thì gia đình đã cho người báo tin cho Chúa Giêsu hay, nhưng Ngài còn nán lại rao giảng Tin Mừng thêm mấy ngày nữa tại bên kia sông Giorđanô, rồi mới đến Bêthania, mà đường xa, cần phải mất 2 ngày đường mới tới nơi…Chúa Giêsu muốn thế, để tỏ vinh quang cho toàn dân biết: Ngài là chính NGUỒN SỐNG của toàn nhân loại, khi cho Lazarô đã chết 4 ngày được sống lại!

Vì khí hậu xứ Palestina quá nóng nực, nên người ta phải chôn cất người chết ngay, kẻo xác chết xông mùi hôi thối. Do đó, khi Chúa Giêsu tới nhà bà Matta, thì Lazarô đã được chôn 4 ngày rồi!

Theo tục lệ Do Thái thời đó, thì xác chết được xức dầu thơm, mặc áo đẹp và chon với những gì quý nhất của người chết.

Và cũng theo tục lệ Do Thái, thì thân nhân, bà con, bạn bè và lối xóm tụ tập để than khóc người chết suốt 1 tuần lễ: Không trang điểm, không xức thuốc thơm, không mang giầy, cũng không tắm rửa suốt những ngày đó để tỏ lòng thương cảm với người đã chết! Và đạo Do Thái coi tập tục này là việc cốt yếu trong Đạo.

Theo ông Maimonides, một học giả nổi tiếng Do Thái, thì việc kính trọng người chết và đồng-cảm với thân nhân tang quyến là việc làm tốt hơn mọi việc khác và là việc hành-đạo cốt yếu trong đạo.

Khi Chúa Giêsu tới nhà, thì Ngài chứng-kiến cảnh tượng thê lương than khóc, sầu não của chị em Matta, Maria và những người thân thuộc, và Chúa xúc động! …Chúa Giêsu luôn đồng cảm với hết thảy chúng ta, Trái tim vô cùng dịu dàng, khả ái của Chúa thông cảm sâu xa với mỗi tâm hồn chúng ta, Ngài bùi ngùi thương cảm trước những đắng cay, đau khổ tâm hồn cũng như thể xác của chúng ta và Ngài sẽ dùng quyền năng tối thượng của Ngài đế cứu giúp những ai thân thiết với Ngài!… Việc Chúa đến trễ, sau khi Lazarô bạn Ngài đã chết và chôn được 4 ngày, không phải Ngài không muốn cứu Lazarô, mà chỉ để phép lạ cải tử hoàn sinh cho Lazarô làm vinh danh Thiên Chúa hơn!… Đôi khi Chúa Giêsu xem ra quá chậm trễ trong việc cứu giúp chúng ta, khi lâm cảnh khốn cùng, thì không phải Chúa không lưu tâm cứu giúp chúng ta, mà vì Ngài muốn điều tốt hơn cho chúng ta mà thôi!

Khi nghe tin Chúa đến thì bà Matta vội chạy ra đón. Vừa gặp, bà liền nức-nở thưa Chúa rằng: “Nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết” : Niềm Tin của bà rất lớn, nhưng chưa tuyệt đối! Bởi vì ám chỉ rằng, nếu khi em con còn sống, thì dù bệnh trầm-kha chừng nào thì Thầy cũng có thể chữa lành, nhưng khi em con đã chết thối trong mồ, ngay lúc này thì mọi việc đã quá trễ rồi!!! Câu nói của bà có phần trách móc vì Chúa đã không đến sớm hơn! Người bạn thân thiết với Chúa như thế mà Chúa nỡ không cứu sao??? Chúa đến lúc này thì có ích chi!

Sau đó bà thưa Chúa: ”Nhưng ngay lúc này, con biết rằng: Tất cả những gì Thầy xin Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ ban cho Thầy”(Jo 11:21)…Thưa Chúa như thế, nhưng chắc chắn bà không dám tin rằng: Chúa có quyền thực hiện phép lạ cả thể cho em mình đã chết thối trong mồ được sống lại!

Chúa Giêsu phán: “Ai tin Ta dù đã chết cũng sẽ được sống, và kẻ nào đang sống mà tin Ta sẽ không chết bao giờ”(Jo 11:25) . Chúa Giêsu phán như thế để kiên vững niềm tin nơi bà. Thực vậy, Chúa Giêsu có toàn quyền ban lại sự sống thân xác cũng như sự sống của linh hồn cho bất cứ ai Người muốn.

Nhất là sự sống của linh hồn thì bất cứ lúc nào phép lạ cả thể cũng sẵn sàng thực hiện cho bất cứ linh hồn nào đang bị chết về linh hồn, khi họ cố tình phạm tội trọng được hồi sinh tức khắc nếu tin nơi Chúa Giêsu và thực tâm sám hối. Phép lạ hồi sinh các tâm hồn ngày nay vẫn luôn xẩy ra cho vô vàn linh hồn trên khắp thế giới,hằng giây hằng phút, nhờ quyền lực của Chúa Giêsu qua Bí Tích Hoà Giải!

Bí Tích Cực Trọng Thánh Thể: ban thêm sức sống cho những ai sùng kính, mến yêu Mình Thánh và Bảo Huyết cực châu báu Chúa Giêsu, để họ SỐNG và SỐNG DỒI DÀO như lời Chúa Giêsu đã phán (Jo 10:10). Và được bảo-đảm sống đời đời bằng chính sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Do đó, những ai tin nơi Chúa Giêsu và bước đi trong Thánh Luật của Người. thì cuộc sống của thân xác này chỉ là tạm bợ và khi sự sống của thân xác mất đi, thì tất cả những ai tin kính, mến yêu Chúa Giêsu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới vô cùng hạnh phúc với Thiên Chúa trên Núi Thánh, nơi không còn đau khổ, tang tóc và bệnh tật của kiếp người nữa! Do đó, sự chết của thân xác, đối với những ai yêu mến Chúa Giêsu không còn đáng sợ, kinh hoàng nữa mà chỉ là Cánh cửa mở ra để họ tiến vào Vĩnh Cửu mãi mãi Hạnh Phúc tràn đầy, giống như con sâu róm bẩn thỉu, xấu xí, sau khi phải ép mình trong cái kén, chật hẹp, hôi hám, nay được biến thành con bướm xinh đẹp bay thẳng lên vòm trời ánh sáng!

Thực vậy, những ai yêu mến Chúa Giêsu thì giờ chết là giờ vinh quang, giờ chiến thắng, giờ suốt cuộc đời họ hằng mong chờ, là giờ được bước vào SỰ SỐNG MIÊN VIỄN . Đó là giờ KHAI SINH CỦA LINH HỒN nơi cõi sống trường tồn bất diệt! Đó không phải là giờ chết mà là giờ SINH THÌ, giờ linh hồn bắt đầu được sống bằng sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa!

– Đó cũng là ý tưởng của Thánh Phaolô khi Ngài bị nhốt trong ngục Mamectine, sắp sửa bị trảm-quyết, linh hồn tràn đầy Niềm Vui Thánh, Ngài ước mong cho giờ đó mau đến, để linh hồn được bay thẳng về với Thiên Chúa, thoát được ngục tù của thân xác!

+ Cầu Nguyện

Một mình Cha là Ánh Sáng cho cuộc đời tăm tối!

Lạy Cha yêu thương! Xin cho con luôn nhớ rằng: Dù cuộc đời con có ra sao, dù đêm đen có dày đặc chừng nào, thì con vẫn xác-tín rằng: Chính Cha là Anh sáng huy hòang luôn bừng sáng cho linh hồn con. Cho dù con gặp giông tố phũ-phàng, dù bóng đêm dầy đặc trùm phủ khắp lối đường con đi, thì con vẫn an tâm tiến bước,vì biết rằng Cha luôn hiện-diện mọi giây phút đời con,bằng sự hiện diện linh Thánh! Chỉ một mình Cha có thể dìu con về Cội Nguồn Hạnh Phúc, về An Bình tuyệt diệu. Dù đôi vai con trĩu nặng gánh khổ đau, u-sầu và tuyệt vọng, thì chính Cha sẽ lau khô mọi giọt lệ trên khóe mắt, đem lại cho con tiếng cười vui rạng rỡ, mình Cha chữa lành và băng bó mọi vết thương, hàn gắn trái tim con đã bao lần tan vỡ!

Lạy Cha Công Chính! Xin nghe tiếng con khẩn nài, xin mau đến đỡ nâng con! (TV 4:1) Dù con vô vàn yếu đuối, nhưng bên Cha con mạnh dạn tiến bước, dù đường đời đầy chông gai, chính Cha dìu con đi con còn lo lắng gì? Dù thất bại chua cay, con không hề nản chí, dù bước qua thác ghềnh, dù núi non hiểm trở…con vang lời ca ngợi tình Cha bát ngát hơn tầng trời, bao la hơn đại dương, vẫn còn mãi vô tận!

Xin cảm tạ Cha đã cứu thóat con khỏi tử thần, lau khô đôi dòng lệ, và giúp chân con không quỵ ngã! (TV 116:8). Và khi Linh hồn con tan chảy trong sầu muộn, Cha đã ban Thần Lực cho con theo Lời Hằng Sống của Cha (TV 119:28).

Xin cho con không ngừng tri-ân, cảm tạ Cha đã cứu độ con, đã ban cho con thực sự trở thành con của Cha, và con hòan tòan thuộc về Cha. Xin Cha cho con luôn nhớ rằng: Dù con đi qua nước, thì Cha cũng vẫn ở bên con, để nước cuốn, sóng thần và đại dương không nhận chìm được con! Và khi con bước qua lửa, con không bị hỏa hồng thiêu đốt, không đụng được tới con (Is. 43:1-2)

Giờ phút này Xin Cha trào tuôn Niềm Vui Thiên Đàng chan hòa trong linh hồn con, “Cha ban sự bình an, Niềm Hy Vọng và Thần Khí Cha cho con (Rô. 15:13).

Cảm tạ Cha vì muôn Hồng Ân Cha ban và còn gọi con tới Vinh Quang Vĩnh Cửu nhờ Chúa Giêsu- Con Dấu Yêu của Cha (I Pet. 5:10)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *