#487 Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ (Jo 2:13-25)

+ Lời Chúa

Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan,

Lễ Vượt Qua của dân Do Thái gần đến, và Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Ngài thấy trong đền thờ những người bán bò, cừu, bồ câu và những người đổi tiền ngồi đó. Người lấy giây thừng làm roi xua đuổi hết thảy ra khỏi đền thờ cùng với cừu và bò của họ. Ngài hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ,và bảo những người bán bồ câu rằng: “Hãy cất khỏi nơi đây các vật ấy, đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Môn đệ nhớ lại lời chép rằng: “Lòng nhiệt thành đối với Nhà Chúa tiêu hủy thân tôi”.

Vậy người Do Thái lên tiếng hỏi Ngài: “Ông lấy dấu nào tỏ cho chúng tôi biết, ông có quyền làm như thế?”. Chúa Giêsu đáp: “Hãy phá đền thờ này đi và trong 3 ngày Ta sẽ xây dựng lại!”. Người Do Thái nói: “Phải mất 46 năm đền thờ mới xây xong thế mà trong ba ngày ông sẽ xây lại được ư?”

Còn Ngài, Ngài nói về đền thờ thân xác Ngài. Vậy khi Ngài sống lại từ cõi chết, các môn đệ nhớ lại Ngài đã nói thế và tin vào Kinh Thánh và lời Chúa Giêsuddax phán.

Trong thời gian Ngài ở Giêrusalem, vào dịp Lễ Vượt Qua thì trong số những người đi dự lễ, có nhiều người đã tin vào Danh Ngài vì đã chứng kiến các phép lạ Ngài làm. Nhưng Chúa Giêsu không tin tưởng họ vì Ngài biết họ, và không cần ai làm chứng về Ngài.

+ Chia Sẻ

** Bối Cảnh đoạn Tin Mừng:

Đây là lần thứ nhất Chúa Giêsu lên Đền Thánh Giêrusalem trong 3 năm thời kỳ Công Khai rao giảng Tin Mừng của Chúa. Lần thứ hai được Tin Mừng Luca nói tới trong Lc 6:1 và Jo. 6:4 lần thứ ba Chúa lên Giêrusalem, chịu khổ nạn và chịu chết để cứu chuộc nhân loại được thuật lại trong Tin Mừng Thánh Gioan 13:1

Chúng ta biết rằng: Luật Do Thái buộc mỗi năm, mọi người nam đến tuổi khôn phải lên đền Thánh Giêrusalem 3 lần vào các dịp Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần và LỄ LỀU TRẠI.

Thời gian xẩy ra biến cố Chúa thanh tẩy đền thờ, trùng vào dịp đại lễ Vượt Qua của dân Do Thái, kỷ niệm việc vĩ đại Thiên Chúa cứu thoát dân Ngài khỏi ách nô-lệ Ai Cập, đưa về Miền Đất Hứa. Lần này, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các môn đệ Chúa đều cùng lên đền Thánh mừng lễ.

Khi thấy trong sân đền thờ (Khu này có tên là Sân Dân Ngoại), vì mọi người kể cả những người ngoài tôn giáo cũng được phép vào, vô cùng ồn ào, náo nhiệt với những người đổi tiền, những người bán súc vật như bò cừu, chim câu, và cả những mùi xú-uế xông lên nồng nặc…thật bất kính cho khu vực đền Thánh, thì Chúa Giêsu đã bện giây thừng làm roi, quất, đuổi bọn họ ra khỏi đền Thánh, cùng với các xúc vật. Người hất tung bàn của người đổi tiền và phán: “Hãy vứt khỏi đây những thứ này, đừng biến Nhà Cha Ta trở nên nơi buôn bán!” (Jo 2:16).

Bò cừu và bồ câu là những thứ người ta mua để dâng vào đền Thánh làm lễ vật toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa theo nghi lễ Đạo Cũ của dân Do Thái. Đây là việc các thầy tư tế và thượng tế làm để kiếm thêm lợi nhuận cho đền thờ. Tuy nhiên vì quá để ý tới lợi nhuận mà nội tâm trống rỗng, không còn để ý tới sự hỗn-loạn, và bầu khí bất kính ở nơi Thánh thì đó là điều Chúa Giêsu không thể làm ngơ được!… Những ai muốn thờ phượng Thiên Chúa trong TINH THẦN và CHÂN LÝ,muốn trở nên môn đệ chân-truyền của Chúa Giêsu thì điều tiên-quyết phải làm là thanh tẩy tâm hồn cho tinh tuyền, không để những đam mê, tội lỗi làm nhơ nhớp linh hồn. Đừng quá quyến-luyến với ngoại vật để có thể trở thành ĐỀN THỜ SỐNG ĐỘNG của Thiên Chúa Ba Ngôi ngự, nếu không thì lòng ham mê danh lợi thú trần thế sẽ làm cho linh hồn xông mùi xú-uế làm cho Thiên Chúa ghê tởm, tránh xa!

Ta thấy thái độ bất khoan nhượng, bất-mãn cao độ của Chúa Giêsu đứng trước quang cảnh hỗn-loạn ở nơi Thánh: Ngài xô đổ, hất tung bàn ghế của bọn đổi tiền, đánh đuổi những người bán bò, cừu và chim câu ra khỏi đền thờ (Jo 2: 15+16) …Cũng thế, Chúa cũng nổi giận khi thấy chúng ta không tôn trọng linh hồn và thân xác xứng đáng ngai toà của Thiên Chúa ngự, hoặc làm cho những nơi Thánh thiêng trở nên phàm tục, bất xứng!

** Lý Do Chúa Giêsu tôn trọng đền thờ:

Vì đền thờ là NƠI THÁNH vì chính Thiên Chúa hiện diện (Mt 23: 17+21)

Ngôn Sứ Malachi 3:1 đã nói tới việc Đấng Cứu Thế sau này sẽ thanh tẩy Đền Thờ và coi đó như là Sứ Mạng của Người và điều đó nói lên Thần Tính của Ngài.

Thực vậy, Chúa Giêsu còn cao trọng hơn cả Đền Thờ nữa! (Mt 12: 6)…Chính vì thế mà khi Chúa Cứu Thế trút hơi thở sau cùng, thì “Màn trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới” như than khóc Đấng vô cùng cao cả đã lìa thế! (Mt 27:51/ Mc 15:38/ Lc 23:45)

Cũng từ đó, NGHI LỄ CŨ trong Cựu Ước phải nhường chỗ cho NGHI LỄ MỚI, đó là Thánh Lễ tưởng niệm cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu.

Từ đây, Chúa Giêsu mở ra một con đường thờ phượng Thiên Chúa Đích Thực, đó là “Thờ Phượng Thiên Chúa trong Tinh Thần và Chân Lý” (Jo 4:21-24).

Cũng từ đây, những ai hết lòng tin kính, yêu mến Chúa Giêsu và bước đi trong Thánh Luật của Người trở thành ĐỀN THỜ SỐNG ĐỘNG CỦA THIÊN CHÚA (I Cor 3:16/ II Cor 6:16), trở thành ĐỀN THỜ MỚI của Ba Ngôi Thiên Chúa ngự, và do đó, được GỌI LÀ THÁNH (I Cor 6:18-20/ II Cor 7:1)

** DO THÁI BẤT MÃN:

Thấy Chúa Giêsu nổi giận đánh đuổi những người bán bò cừu, chim câu và xua đuổi chúng ra khỏi đền thờ thì những người Do Thái hạch hỏi Chúa: “Ông lấy dấu nào chứng tỏ ông có quyền làm điều đó?”. Chúa trả lời: “Cứ phá đền thờ này đi, sau 3 ngày Ta sẽ xây dựng lại!” (Jo 2: 18+19). Người Do Thái nói: “Phải mất 46 năm mới xây dựng được đền thờ mà trong 3 ngày ông sẽ xây lại được ư?”…

Thực vậy, Đền Thờ đã được vua Hêrôđê Cả xây từ năm 18 Sau Chúa giáng sinh và chỉ hoàn tất vào năm 64, với bao nhiêu ngàn thợ xây đúng 46 năm mới hoàn thành (Theo Sử Gia Josephus trong sách ANTIQUITIES 15:11) và sau đó chỉ có 6 năm sẽ lại bị tàn phá bình địa do quân đội Rôma!…

Nhưng Chúa không nói về đền thờ Giêrusalem, nhưng ám chỉ về ĐỀN THỜ THÂN XÁC NGÀI!… Sau Khi Chúa tử nạn và Phục Sinh thì các môn đệ mới hiểu lời Chúa nói tiên-tri về sự chết và sống lại của Người, nên đã tin Người!

Ngay từ khi bắt đầu rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã thấy trước tất cả những biến cố sẽ xẩy đến cho Ngài, nhưng vì Tình Yêu thương nhân loại tội lỗi, và để tuân Thánh Ý Chúa Cha, Ngài đã hoàn toàn vui lòng chấp nhận! Cuộc tử nạn và Phục Sinh của Chúa không phải là biến cố ngoài ý muốn của Chúa, nhưng Ngài ước mong việc Cứu Thế mau chóng hoàn tất để nhân loại nhờ đó, được Cứu Độ!

** Trong dịp đại lễ Vượt Qua đó, nhiều người đã được chứng kiến các phép lạ của Chúa Giêsu nên đã Tin Người. Thế nhưng, Tin Mừng thuật lại rằng: “Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Ngài biết họ hết thảy. Và Ngài không cần ai làm chứng về Ngài!” (Jo 2:23-25) Tại sao thế???… Bởi vì Chúa biết tâm hồn con người nhẹ dạ, bất trung, nay tin, mai không tin. Lúc này hoan hô, sau đó đả đảo!… Chỉ những ai trung thành với Ngài với Niềm Tin Yêu bền bỉ, trung tín mới được Ngài yêu thương mà thôi!

+ Cầu Nguyện

Cầu nguyện trong dịp cuối năm Phụng Vụ

Lạy Chúa, trong những ngày cuối Năm Phụng Vụ, chúng con lắng đọng tâm tư để nhìn về tương lai, khi cuộc đời trần thế của mỗi người chúng con chấm dứt, để bước vào thiên thu, vĩnh cửu. Lúc mà mọi công danh sự nghiệp, Tiền Tài, lạc thú đều biến đi, và trăm năm chỉ là làn gió thoảng qua mau, như bóng câu qua cửa sổ, như bèo dạt, hoa trôi, như kíếp phù dung sớm nở tối tàn!… Lúc đó, chỉ còn lại tình thân của con với Chúa, Sự Cứu Rỗi linh hồn, và những việc Lành, những việc Bác Ái… sẽ theo chúng con về đời sau mà thôi!

** Lạy Chúa! Qua biến cố kinh hoàng xẩy đến cho Toà Nhà Tháp Đôi, Trung Tâm Thương Mại Thế Giới vào Thứ Ba 11 tháng 9 năm 2001 (hơn 2 năm qua), chúng con rút ra một bài học hữu ích cho linh hồn, khi thấy hang ngàn người thong minh, tài trí, nhan sắc, thành công bậc nhất, giầu sang, danh vọng bỗng chốc phải từ biệt tất cả những gì họ đã một đời xây dựng, lao tâm, lao lực vất vả cật lực để tìm kiếm, nay, chỉ trong phút giây phải bỏ lại tất cả để đi về cõi Vĩnh Hằng!

Lạy Chúa! Biến cố này dạy chúng con biết Khôn Ngoan tìm kiếm Chúa khi còn có thời giờ, biết tìm Ơn Cứu Độ còn ngoài ra, tất cả mọi sự trần thế là hư-ảo, chẳng có chi tồn tại lâu dài! Lạy Chúa! Cuộc đời trần thế, tuổi trẻ, nhan sắc, vinh hoa, phú quý qua nhanh biết mấy? Chỉ là một làn gió thoảng qua, sánh với cõi đời đời, vô tận!

**Lạy Chúa! Những tháng ngày đã qua, con đã lơ-là, chểnh mảng với việc tìm kiếm Chúa, chưa tận lực tìm kiếm Nước Trời, chưa hết tâm phụng sự Chúa! Giờ phút này, con quyết tâm lựa chọn Chúa trtên hết mọi sự, không để bất cứ thần tượng nào chiếm địa vị quan trọng nhất trong linh hồn con, con muốn tuyên-bố cho mọi người biết con xác tín điều đó, như xưa, ông Giôsuê đã tuyên bố với toàn dân, khi họ lìa bỏ Chúa mà thờ tà thần, thờ ngẫu tượng, ông đã tụ tập toàn dân và nói lớn rằng: “Phần tôi và gia đình tôi, tôi lựa chọn Chúa và phụng sự Ngài!” (Jos. 24:15)

Và giờ đây là cao-điểm của giờ cầu nguyên Tìm Về Chân Thiện Mỹ, chúng con muôn người như một cùng hướng vọng về Chúa, chúng con quyết tâm lựa chọn Chúa hơn mọi sự trần thế. Con chọn Chúa làm Lý Tưởng của đời sống con! Con tha thiết mời Chúa bước vào tâm hồn con như là một Thượng Khách Danh Dự Nhất của trái tim con! Từ nay, Chúa làm Chủ tất cả linh hồn và than xác con, làm Chủ tất cả tài năng, sức khỏe, bệnh tật, yếu đuối, đam mê, tội lỗi của con! Chúa làm Chủ tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai, làm chủ gia đình, thành công, thất bại, sự sống, sự chết của con và mọi người than thương của con! Từ giây phút này, con xin Chúa định đoạt mọi sự đời con theo Thánh Ý Tuyệt Vời yêu thương của Chúa!

Từ nay, Xin cho con luôn gắn liền với Chúa! Trái tim con chỉ kíếm tìm, chỉ ngóng trông một mình Chúa như thỏi sắt bị nam châm Thần Linh thu hút! Một mình Chúa là LẼ SỐNG là Cùng Đích của đời sống con!

Ôi lạy Chúa! Những tháng năm lìa xa Chúa, xa Nguồn Sống, xa Nguồn Chân Thiện Mỹ thật dại dột và bất hạnh cho con chừng nào! Từ nay con sẽ bám chặt vào Chúa, vì chỉ Một Mình Chúa mới có thể thoả mãn mọi Khát Vọng Lớn Lao của linh hồn con, một mình Chúa đáng con hết lòng tôn thờ và yêu mến, một mình Chúa không bao giờ đổi thay, luôn mãi mãi trường-tồn, bất-biến còn mọi sự trần thế là phù vân, là ảo-ảnh đang qua đi như người ta thay áo mỗi ngày! Xin cho con biết tận dụng mọi thời giờ, mọi khả năng, địa vị, hoàn cảnh của con để tôn vinh Chúa, phục vụ Chúa cho tới hết cuộc đời!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *