#488 Trách Nhiệm của chúng ta đối với Hồng Ân Chúa ban (Mt 25: 14-30)

Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêô,

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với các môn đệ dụ ngôn này: Có một người kia sắp đi xa. Ông gọi đầy tớ đến mà trao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này 5 nén, người kia 2 nén, người khác 1 nén tùy theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh 5 nén bạc ra đi và dung tiền ấy buôn bán, làm lợi được 5 nén khác. Người lãnh 2 nén cũng đi làm lợi được 2 nén khác.Còn ngườilãnh một nén thì đào lỗ chôn dấu tiền của chủ mình.

Sau một thời gian dài, ông chủ trở về đòi họ đến tính sổ. Vậy người lãnh 5 nén bạc đến đem theo 5 nén khác và thưa rằng: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi 5 nén bạc, đây tôi đã làm lợi được 5 nén khác “. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung-tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự Vui Mừng của Chủ Ngươi”. Người đã lãnh 2 nén bạc cũng đến và thưa chủ: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi 2 nén, đây tôi đã làm lợi được 2 nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung-tín, vì ngươi đã trung-tín trong vệc nhỏ, Ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự Vui Mừng Của Chủ Ngươi”. Còn người lãnh 1 nén bạc đến và nói: “Thưa ông, tôi bíết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợchôn giấu nén bạc của ông dưới đất, đây, của ông xin trả lại cho ông!”. Chủ trả lời: “Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác! Ngươi đã biết Ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát, vậy lẽ ra ngươi phải trao số bạc của Ta cho người đổi tiền, và khi Ta trở về, Ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại và trao cho người có 10 nén. Vì người nào có, sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn ai không có thì vật gì coi như của nó cũng bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!”.

+ Chia Sẻ

** Chủ đề đoạn Tin Mừng trên, Chúa Giêsu muốn phán dạy về Ngày Chung Thẩm, cũng là ngày Thiên Chúa là Chủ Tê Tối Cao phán xét tất cả nhân loại, tùy theo những Ân Lộc, tuỳ theo hoàn cảnh, khả năng của từng người, xem đã dùng các Ân Lộc của Người với tinh thần trách nhiệm cao độ, hay trái lại, lười biếng, lơ là với những Hồng Ân nhưng không mà Ngài ban tặng để chỉ sống biếng nhác, không chịu nỗ lực dùng các Ân Lộc, hoàn cảnh Chúa ban để nên Thánh, Cứu Rỗi linh hồn mình và người khác!

Bài Tin Mừng trên Hội Thánh muốn mọi tín hữu suy niệm trong Chủ Nhật cuối cùng của năm Phụng-Vụ, để mọi người thận trọng, nỗ-lực dùng những Hồng Ân của Thiên Chúa mà không lơ là uổng phí những thời giờ, hoàn cảnh và khả năng Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Vì lúc cuối cùng của cuộc đời, muốn hay không muốn, chúng ta cũng sẽ đối-diện với Đấng Phán Xét chí công,để lãnh nhận Phần Thưởng là Gia Nghiệp Nước Trời hay bị trầm đọa muôn kiếp, điều đó hoàn toàn tuỳ thuộc vào cách sống của mỗi người chúng ta!

Chúa Nhật cuối năm Phụng vụ cũng là dịp mỗi người chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn để tính sổ xem chúng ta đã sống với tinh thần Trách Nhiệm đối với mọi Ân Lộc của Chúa hay đang chểnh mảng, biếng nhác khi hưởng dùng các Hồng Ân của Ngài.

Thiên Chúa là Ông Chủ Tối Cao đã vì yêu thương chúng ta là các đầy tớ của Người. Ngài ban tặng cho tất cả chúng ta các Ân Huệ Vô Cùng cao cả để chúng ta cộng tác với Ngài để mỗi ngày sống tốt hơn, Thiện hơn và gần Chúa nhiều hơn…

Các Ân Huệ đó không đồng đều : Người được 5 nén, người 2 nén và người khác 1 nén bạc! Tuy nhiên, dù lãnh nhận nhiều hay ít- điều đó không quan trọng- miễn là chúng ta làm sinh lợi thêm lên.

Một nén bạc gía trị khoảng 1,200 đôla. Thiên Chúa quá tốt lành và giầu có vô cùng đã trao ban nhưng không để chúng ta có cơ hội sinh lời cho Ngài.

Người được chủ trao cho 5 nén bạc đã tức tốc lao vào việc sinh lời cho chủ, anh ta không hoang phí thời giờ nhưng bằng mọi cách, nỗ lực làm lợi cho chủ, không phí thời giờ vào những việc vô bổ, không chơi bời lêu lổng, nhưng tận lực, với hết khả năng để làm những việc hữu ích….Và sau một thời gian, anh ta đã sinh lợi được 5 nén.

Người lãnh nhận 2 nén bạc: Cũng cố gắng theo khả năng của mình và cũng sinh lợi được thêm 2 nén bạc khác….

Thiên Chúa trọng thưởng người sinh lợi được 5 nén bạc cũng giống như người sinh lợi 2 nén, Ngài đều phán:

“Hỡi đầy tớ tốt lành và trung-tín, vì ngươi đã trung tín trong điều nhỏ thì Ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn!” (Mt 25: 21+23)

Chính vì thế, dù chúng ta có hoàn-thành được những công việc vĩ đại, lớn lao trước mắt người đời, thì đối với Thiên Chúa, cũng chỉ là NHỮNG VIỆC NHỎ, tự nó không đáng kể chi, nhưng Thiên Chúa sẽ ban thưởng trọng hậu mai sau. Dù khả năng chúng ta hạn hẹp, cũng không sao, điều Thiên Chúa cần đó là mỗi người tuỳ hoàn cảnh, tùy khả năng để sinh lời các Ân Lộc của Ngài, không phải để Thiên Chúa được giầu thêm, nhưng chỉ để chúng ta được Cứu Độ, được chia xẻ Phước Lộc và Sự Sống Thiên Thu bất diệt của chính Ngài! Thiên Chúa không mong gì nơi chúng ta để sinh lợi cho Ngài, mà chỉ ước mong Hạnh Phúc đời đời cho ta mà thôi!

** Qua đoạn Tin Mừng trên, chúng ta thấy: Thời gian trọn cuộc sống trần thế là thời gian HOẠT ĐỘNG, để làm những công việc hữu ích cho linh hồn, cho vinh danh Thiên Chúa, chứ không phải là thời gian hưởng nhàn!

Chính Chúa Giêsu cũng phán: Ban ngày là thời gian làm việc, đêm tối đến, không ai còn làm việc được nữa!” Bất cứ ai cũng chỉ có một đời để lựa chọn, để sống tốt, để nên Thánh, khi nhắm mắt, xuôi tay, là lúc thời gian chấm dứt, có muốn cũng không thể làm được gì hơn nữa! Do đó, đối với mọi công việc trần thế, thì nếu có bị thua keo này thì còn thiếu gì cơ hội để bầy keo khác! Nhưng đối với việc vô cùng trọng đại, là VIỆC RỖI LINH HỒN, thì mỗi người chỉ có một cơ-hội, một thời gian để chọn lựa, không thể có một cơ hội khác nữa!

Do đó, muốn sinh lợi các nén bạc Chúa trao ban, thì chúng ta hãy thiết tha khẩn nguyện Ơn Khôn Ngoan của Chúa Thánh Linh để biết luôn luôn chúng ta hãy LỰA CHỌN THIÊN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ, lựa chọn SỰ THIỆN thay vì sự ác, Chọn Thiên Chúa là KHO TÀNG TRÂN QUÝ TUYỆT ĐỐI thay vì chọn danh lợi thú mau qua trần thế!

** Tên đầy tớ thứ ba đã được chủ trao ban một nén bạc một cách nhưng không, nhưng hắn không biết Ơn Chủ đã vô cùng rộng lượng khi trao tiền bạc cho,hắn lại nghĩ rằng ông ta “keo kiệt, gặt nơi không gieo, thu nơi không phát”(Mt 25:24) . Hắn đã nghĩ sai về ông chủ, cho rằng ông xấu tính, khó nết và bất công! Lại đem“chôn giấu nén bạc dưới đất” không sinh lợi được chút chi…Điều đó làm cho chủ thịnh nộ, lấy lại nén bạc và “ném hắn vào nơi tối tăm ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!” (Mt 25:30)…Đó là kết thúc đáng sợ của những ai coi thường các Ân Lộc của Thiên Chúa, biếng nhác, chểnh-mảng trong công việc Cứu Rỗi linh hồn, mà chỉ lo hưởng thụ, lo tìm kiếm danh lợi thú trần gian!

+ Cầu Nguyện

Xin Chúa Làm Chủ Đời Con! (2)

Lạy Chúa Giêsu! Giờ phút này, khi màn đêm đang bao trùm vạn vật, Con xin phủ phục trước Thánh Nhan uy-linh Chúa, con chúc tụng và ngợi khen Chúa đã thương Cứu Chuộc con bằng Bảo-Huyết Cực Trọng, Chúa hiến thân chịu khổ nạn để cứu con được sống trong Sự Sống của chính BA Ngô Thiên Chúa!

Giờ phút này, con mời Chúa đến và bước vào đời sống con, để từ nay, con thực sự thuộc trọn về Chúa, và Chúa là CHỦ linh hồn và thân xác con bây giờ và mãi mãi. Từ nay, xin Chúa làm Chủ mọi ý nghĩ và hành động của con, làm chủ mọi biến-cố xẩy đến cho cuộc đời con, làm chủ mọi ước muốn, mọi tình cảm, làm chủ hạnh phúc cũng như khổ đau của con!

Ôi Chúa Giêsu vô cùng đáng mến! Con muốn thực-thi trọn vẹn Thánh Ý Chúa cho cuộc đời con. Con muốn thuộc trọn về Chúa, con muốn yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn con.

Con tuyên xưng Chúa là CHỦ đời sống con: Chủ sức khoẻ cũng như bệnh tật; chủ thời giờ, chủ mọi giây phút con sống, chủ của mọi thành công hay thất bại của con. Chúa làm chủ mọi người con thương mến, chủ con cái, cháu chắt, bạn bè thân thuộc của con. Chúa làm chủ sự sống, sự chết và mọi vui buồn, hạnh phúc của con!

Lạy Chúa Giêsu dấu yêu muôn đời! Con xin hoàn troàn chấp nhận TẤT CẢ những gì Chúa muốn xẩy ra cho con, con xin CHỌN THÁNH Ý CHÚA trong mọi sự!

Lạy Chúa Giêsu! Vì yêu con, Chúa đã tự nguyện vác Thánh giá, chịu đánh đòn tan nát Thánh Thê, chịu chết treo trần truồng nhuốc hổ như một tên tội phạm để cho con được sống trong Ân Tình của Chúa! Từ giây phút này, con xin hân hoan uống cạn chén đắng cuộc đời, vác Thập giá hằng ngày mà theo Chúa (Lc 9:23): Con biết rằng: Mọi trái ý, nghịch cảnh xẩy đến cho con mỗi ngày, mọi tân toan trong kiếp người là những nấc thang đưa con về Hạnh Phúc Bất Diệt!vì con xác tín rằng: “QUA THẬP GIÁ TỚI VINH QUANG

Con xin Chúa định liệu mọi biến-cố xẩy đến cho con và cho mọi người con thương mến theo Thánh Ý Vô Cùng Yêu Thương của Chúa! Mọi sự xẩy đến cho con như khí hậu nóng hay lạnh, trời nắng đẹp hay mưa gió bão táp, khoẻ mạnh hay yếu đau, vui mừng hay đau khổ; giầu có hay nghèo túng, thành công hay thất bại, sống ít hay sống lâu…tóm lại, tất cả mọi biến cố sẽ đến cho conthì con xin vui lòng chấp nhận trước, ngay từ giây phút này…

Từ nay, con không muốn tự ý lựa chọn bất cứ điều chi, con chỉ xin lựa chọn THÁNH Ý của Chúa! Vì con muốn trở thành môn đệ đích thực của Chúa (Lc 14:27)

Cũng từ giây phút này, con muốn từ bỏ chính bản thân con, để sau này con sẽ tìm gặp lại” (Lc 9:24)

Lạy Chúa Giêsu! Xin uốn nắn con trở nên mềm mại như sáp ong trong tay của Chúa, để Chúa tuỳ ý uốn nắn con theo hình ảnh Chúa muốn! Xin dạy con biết luôn thưa XIN VÂNG như Mẹ Thánh của Chúa , Xin Vâng tức khắc trong mọi giây phút, mọi biến cố cuộc đời, Xin Vâng khi vừa biết là Ý Chúa muốn. Con muốn làm vui lòng Chúa luôn mãi!

Con xin hoàn toàn đầu phục Chúa trong mọi lien hệ tình cảm thân thiết, tiền tài, danh vọng, giải trí, mọi quyết định, thời giờ và những biến cố lien hệ tới linh hồn, thân xác, tài năng, sức khoẻ, địa vị của con! Con đặt TẤT CẢ trong bàn tay vô cùng từ ái và quyền năng của Chúa để chúng có thể phần nào đem lại vinh quang cho Chúa… Amen!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *