#489 Ngày Chung Thẩm : Chiên và Dê (Mt 25: 31-46)

Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêô,

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy các Thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy-linh của Người. Muôn dân sẽ tụ họp trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như người mục-tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến ! Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc! Hãnh lãnh lấy phần gia-nghiệp Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ tạo dựng vũ-trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn, Ta khát, các ngươi đã cho uống, Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc, Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm, Ta bị tù đầy, các ngươi đã đến với Ta”. Khi ấy, những người lành thưa Chúa rằng: “Lạy Chúa! Có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ-khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc, có bao giờ chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà thăm viếng Chúa đâu?”. Vua đáp lại: “Quả thật Ta bảo các ngươi : Những gì các ngươi làm cho một trong các an hem bé mọn nhất của Ta, LÀ CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM CHO CHÍNH TA!”

Rồi Người cũng nói với những kẻ bên trái rằng: Hỡi phường bị chúc dữ! hãy xéo ra khỏi mặt Ta mà vào lửa đời đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và những kẻ theo chúng! Vì xưa Ta đói các ngươi không cho ăn, Ta khát, các ngươi không cho uống, Ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước, Ta mình trần, các ngươi không cho áo mặc, Ta đau yếu và ở tù, các ngươi không viếng thăm Ta!” Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: Lạy Chúa! Có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói khát, là khách lạ hay mình trần, yêu đau hay ở tù mà chúng tôi không giúp đỡ Chúa đâu!” Khi ấy Người đáp lại rằng: “Ta bảo thật cho các ngươi biết: “Những gì các ngươi đã không làm cho một trong các an hem bé mọn nhất của Ta đây, là CÁC NGƯƠI ĐÃ KHÔNG LÀM CHO CHÍNH TA!”

Những kẻ ấy sẽ phải tống vào nơi cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”

+ Chia Sẻ

** Đoạn Tin Mừng trên, Chúa Giêsu phán về ngày tận thế, cũng là ngày CHUNG THẨM khi Vua uy-linh từ trời xuống lần thứ hai để phán xét tất cả mọi dân tộc, mọi người từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế, tất cả đều tề tựu trước mặt Ngài. Vua sẽ ngự trên ngai vinh hiển, chung quanh có tất cả các Thiên Sứ hầu cận Ngài. Ngài sẽ phân rẽ người lành, người dữ giống như người mục tử phân rẽ CHIÊN ra khỏi DÊ.

Đó là ngày vô cùng hạnh phúc, ngày hân hoan ngợp tràn cho những người lành nhưng, trái lại, đó là ngày kinh-hoàng, ngày vô cùng run-giùng khiếp sợ cho kẻ dữ, những người bầy tôi của Satan, đã không thực thi Đức Yêu Thương trong cuộc đời, đã không đặt ưu-tiên số một cho việc Tìm Kiếm Chúa khi còn có thời giờ, mà chỉ mải mê tìm danh, lợi thú trần gian!

** Khi giáng thế, Chúa Giêsu đã sống khiêm hạ như một người bần cùng nhất, đau khổ nhất, yếu đuối nhất…và vì gánh tội trần gian, nên Ngài đã bị đánh phạt, bị đối xử tàn nhẫn nhất, nhục nhã nhất và chết thê lương như một tên tội phạm! Nhưng đến ngày chung thẩm, Ngài đến như Vị Vua muôn vua, Chúa các chúa trong uy-quyền, trong ánh sáng huy hoàng. Ngài đến để phân rẽ kẻ lành và người dữ để từ nay có một ranh giới vô cùng cách biệt giữa 2 bên, không ai có thể từ bên này qua bên kia được! Khi còn sống ở trần gian, thì LÚA và CỎ LÙNG, kẻ lành và người dữ sống chung trong cùng một môi trường, cùng một mái nhà, một cộng đoàn…rất khó để phân biệt kẻ lành, người dữ! Vì nhìn bề ngoài rất giống nhau! Có khi kẻ dữ còn đội lốt đáng kính, đáng trọng và được mọi người tôn kính nữa! Nhưng nay, mọi mặt nạ đều được tước bỏ, và Chúa đến để tức khắc phân rẽ họ!… Từ nay, chỉ có hai bên, không còn chỗ cho những người ở giữa: Không tốt, không xấu! Hoặc là thuộc về Chúa Kitô hay thuộc về ma quỷ, tùy theo trong cuộc sống, họ đã sống TRONG YÊU THƯƠNG hay hận thù, ghen ghét, đố kỵ!

CON CHIÊN:

Đó là những người luôn bước đi trong Thánh Luật Yêu Thương của Chúa: Suốt đời chỉ mến Chúa, yêu mọi người, những người không có kẻ thù, và nếu có, thì họ yêu cả kẻ thù nữa!

– Đó là những người luôn sống cảm thông sâu sắc với mọi người, luôn hiền hoà, nhân ái, luôn khoan-dung, độ lượng. Trái tim luôn rộng mở để yêu thương mọi người, không trừ ai. Đó là những chiên ngoan luôn nghe tiếng CHỦ CHIÊN TỐT LÀNH. Những người chỉ biết cho đi hơn là nhận lãnh. Tóm lại: Những người có trái tim, có tâm hồn giống Chúa Giêsu

DÊ: Con dê màu đen đủi xấu xí trong khi CHIÊN thì trắng tinh, dễ thương. Dê là những kẻ ác, những người chỉ sống trong hận thù, ghen ghét, đố kỵ…chúng ở đâu là gây ra chia rẽ, mất đoàn kết. Nơi đâu có họ, thì có gây lộn, có bất hoà và chiến tranh, những người góp phần cho tội ác lan tràn, cho cộng đồng nhân loại mất đi vẻ đẹp của Thanh Khiết và Hoà Bình!

DÊ còn là những người không tin kính, không yêu mến Chúa Giêsu, những người sống đạo gỉ hình mà tâm hồn xa cách Chúa, những người thiếu vắng Chúa Giêsu trong cuộc đời! Lòng họ chỉ chất chứa hận thù, gian ác, không còn chỗ nào cho Chúa ngự trị!

** PHÁN XÉT CUỐI CÙNG:

Phán xét chung thẩm là cuộc phán xét mọi người, muôn dân nước của Chúa Giêsu, vua vô cùng công-minh: Không một việc lành nào, dù nhỏ bé nhất mà Ngài không thưởng, và không một việc ác, việc xấu kín nhiệm nào mà không phải phanh-phui cho mọi người biết, và không bị trừng phạt! Không ai có thể chối tội hay chống chế được đối với Đấng thông biết mọi sự!

Chúa Giêsu chỉ phán xét về ĐỨC YÊU THƯƠNG: Ai thực thi với trọn tâm hồn thì được thưởng, còn ai sống đối nghịch với YÊU THƯƠNG thì bị khổ hình muôn kiếp.

KẺ LÀNH: là những người biết chia xẻ cơm áo cho người bần cùng, túng thiếu, người thăm viếng, ủi an kẻ bệnh tật, tù đầy, kẻ biết xót thương người hẩm hiu, xấu số!… Đó là những người được Chúa Cha chúc phúc, và mời gọi HÃY ĐẾN nhận lãnh gia nghiệp Nước Trời Chúa phán

“Hãy đến, Hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc! Hãy nhận lãnh gia nghiệp Nước Trời đã sắm cho các con từ khi tạo dựng vũ trụ, vì khi Ta đói các ngươi đã cho ăn, Ta đói đã cho uống, Ta là khách lạ, các con đã tiếp rước, Ta mình trần các con đã cho mặc Ta bị đau ốm, bị tù đầy, các con đã thăm viếng Ta” (Mt 25: 34-36)

Các người lành quá đỗi ngạc nhiên vì suốt cuộc đời có bao giờ được phước hạnh gặp gỡ Chúa mà giúp đỡ, ủi an đâu! Nhưng Chúa phán bảo họ rằng:

“Mỗi khi các con làm CHO MỘT NGƯỜI BÉ MỌN NHẤT TRONG ANH EM CỦA TA LÀ CÁC CON ĐÃ LÀM CHO CHÍNH TA” (Mt 25:40)

KẺ DỮ: là những người đã sống trong ghét ghen, hận thù, không biết xót thương tha nhân, những người tàn tật, đau khổ…Những người này bị Thiên Chúa xua đuổi ra khỏi Thánh Nhan Chúa đời đời, những người bị chúc dữ. Chúa phán:

“Hãy xéo khỏi mặt Ta, những kẻ bị chúc dữ mà vào lửa đời đời! vì khi Ta đói các ngươi không cho ăn, Ta khát, không cho uống, Ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước, Ta trần trụi, các ngươi không cho Ta mặc, Ta bị tù đầy, bị ốm đau, các ngươi không đến với Ta” (Mt 25:42+43)

** CHÚA GIÊSU ĐỒNG HOÁ NGÀI VỚI NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN

Thật hạnh phúc biết bao, vì chúng ta xa cách Chúa muôn ngàn trùng, thế mà Chúa đồng hóa những người bần cùng nhất, xấu số nhất, đau khổ nhất, bệnh hoạn tật nguyền nhất với chính Chúa! Và Chúa coi những việc bác ái, yêu thương chúng ta làm cho những người bé mọn đó là làm cho chính Ngài!

Hạnh phúc, vì làm sao chúng ta có thể nói lên lòng chúng ta yêu mến, tôn vinh Chúa? Nhưng khi Chúa đã đồng hóa với những người bé mọn, những người bần cùng…thì bất cứ khi nào chúng ta muốn yêu mến, muốn phục vụ Chúa thì chúng ta luôn có ngay trước mắt ai đó, để chúng ta thực thi Đức Yêu Thương, và Chúa coi đó như chúng ta đã làm cho chính Ngài! Còn gì sung sướng hơn???

** Những kẻ lành được Chúa mời gọi đến lãnh gia nghiệp Nước Trời, trong khi kẻ dữ bị Chúa xua đuổi khỏi Thánh Nhan Ngài mãi mãi!

Kẻ lành được chúc phúc, trong khi kẻ dữ bị chúc dữ!

Kẻ lành được lãnh gia nghiệp Nước Trời trong khi kẻ dữ phải thiêu đốt trong lửa chẳng hề tắt cùng với ma quý!

Chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn xem hiện nay chúng ta đang sống TRONG YÊU THƯƠNG hay thù hận, sống trong Khoan Dung, Nhân Ái hay cạnh tranh, đố kỵ…để biết chúng ta đang là CHIÊN hay là DÊ…

Dù sao, còn sống giờ nào, chúng ta vẫn còn cơ hội để biến đổi, dù chúng ta đang là Dê, để trở thành CHIÊN NGOAN của Chúa!

+ Cầu Nguyện

Khẩn Nguyện Chúa Giêsu Kitô-Vua

Lạy Cha Uy Linh Cao Cả! Cha đã đặt Chúa Giêsu Kitô- Con Chí Ái của Cha làm VUA vũ-trụ. Ngài thật xứng đáng làm Vua muôn loài, Vua của mọi linh-hồn nhân loại, vì Ngài đã tự hiến để chịu tử-nạn, đổ hết Bảo Huyết Cực Trọng để giải-thoát trần gian khỏi xích-xiềng tội lỗi, ban lại cho chúng con, những người tin kính Danh Thánh Chúa Giêsu một Đời Sống Mới trong Ân Thánh, Đời Sống Trường Tồn, Bất-Diệt của Ba Ngôi Chí Thánh.

Nhờ cuộc Tử-Nạn Hồng Phúc của Con Cha, Cha đã quy-tụ cho Cha một Vương Quốc bao-la, vĩnh-cửu, Vương Quốc Sự Thật và Sự Sống, Vương Quốc Ân Sủng và Thánh Thiện, Vương Quóc An Bình và yêu thương.

Lạy Cha Cực Thánh! Cha đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền thủ lãnh của Chúa Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu Cha, Ngài là Vua toàn thể vũ trụ, xin cho hết mọi loài thụ sinh đã được giải thoát khỏi tội lỗi và đam mê bất chính, biết phụng thờ Cha là Thiên Chúa Hằng Hữu, và không ngớt vang lời ngợi khen, tôn vinh, chúc tụng Cha tới muôn muôn vạn thuở.

Lạy Chúa Giêsu Kitô! Toàn dân Thánh khắp nơi trên toàn cõi địa cầu chúc tụng, tán dương Quyền Lực Chúa trường tồn miên viễn.

Lạy Vua muôn Vua! Mục Tử Nhân Lành! Xin Chúa hãy quy-tụ đàn chiên đang tản-mát khắp cùng bờ cõi trái đất, dẫn đưa về đồng cỏ xanh tươi và Suối Nguồn Ân Thánh! Xin Chủ Chiên Tốt Lành chữa lành những chiên bị đau ốm, băng bó chiên bị thương-tích, bổ dưỡng chiên ốm o gầy mòn, và đi tìm những con chiên bị lạc đường, đang sắp trở thành mồi ngon cho loài ngạ-quỷ. Xin Chúa chữa lành những băng-hoại trong tâm-linh và thể xác cho tất cả chúng con là những người đang tin nhận Chúa là Chủ Tể của đời sống, làm Cứu Chúa của đời mình. Xin Chúa củng-cố niềm tin đang tàn lụi, hầu tắt để bung lên, rực sáng Niềm Tin Yêu, Hy Vọng nơi tất cả chúng con! Xin ban Thần Lực cho những ai đang kiệt sức, những người gặp bước đường cùng, Xin chiếu soi Nguồn Chân Lý cho những ai đang sống trong miền thâm-u cõi chết!

Lạy Vua Giêsu! Xin dẫn đưa hết thảy chúng con – những người đang tuyệt-đối tin cậy nơi Chúa, sau này được về Nước Vinh Quang, Hạnh Phúc của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con được một chỗ trong Nhà Chúa, mà Chúa đã sắm sẵn cho từng người chúng con, trước khi tạo thành vũ-trụ!

Xin Chúa là Hoàng Tử Bình An ban lại hoà bình cho thế giới đang đầy dẫy chiến tranh và thù hận. Xin tiêu diệt chiến tranh, cho muôn dân an cư, lạc nghiệp, và cho những ai ly trần được hưởng Hạnh Phúc ngàn thu!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *