#510 Cộng Tác Với Chúa Giêsu (Jo 6:1-15)

(Phép lạ 5 chiếc bánh và 2 con cá hoá nhiều)

+ Lời Chúa

Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy, Chúa Giêsu sang bên kia biển hồ Galilêa cũng gọi là biển hồ Tibêria.Có rất đông dân chúng đi theo Người, bởi họ đã chứng kiến các phép lạ Người làm cho những người bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc đó sắp đến lễ Vượt Qua của Người Do Thái.

Ngước mắt lên, Chúa Giêsu thấy lũ đông dân chúng đến với Người. Người hỏi ông Philipphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn?” Người nói thế để thử ông, chứ Người đã biết điều mình sẽ làm rồi. Ông Philipphê đáp: “Thưa Thầy, có mua đến 200 quan tiền cũng không đủ cho mỗi người một chút!”. Một trong các môn đệ là ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, thưa với Người: “Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” Chúa Giêsu bảo: “Các con hãy bảo người ta ngồi xuống đi”. Chỗ đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới 5000 người. Vậy Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Con cá nhỏ, Người cũng phân phát như thế, ai muỗn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã ăn no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Các con hãy thu lại những miếng thừa kẻo phí đi!”. Họ liền thu những miếng thừa do 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn dư lại và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy phép lạ Chúa Giêsu làm thì nói: “Thật ông này là Vị Ngôn Sứ, Đấng phải đến thế gian!” Nhưng Chúa Giêsu biết họ sắp đến bắt mình để tôn lên làm vua, nên Người lánh mặt, đi lên núi một mình.

+ Chia Sẻ

** Phép lạ Chúa Giêsu làm biến 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ, hoá ra nhiều để nuôi 5000 người – chỉ kể đàn ông-, nếu tính cả đàn bà và con nít, chắc chắn số người phải trên 10, 000 người, là một phép lạ lớn, nói lên quyền năng và tình thương của Chúa Giêsu đối với dân chúng, và cũng là dấu chỉ của Bí Tích Cực Trọng Thánh Thể, sau này Chúa làm để nuôi linh hồn nhân loại. Phép lạ này chứng tỏ tình thương ngút ngàn dấu ái của Chúa Giêsu đối với thân xác, những người đã hết lòng kiếm tìm và lắng nghe lời Chúa, thì đối với linh hồn, đứng trước cơn đói và khát trầm trọng của linh hồn: Đói Tình Thương, đói Niềm Vui, Bình An, đói Sự Sống khi thiếu vắng Chúa Giêsu trong cuộc đời… Chúa còn yêu thương nhân loại biết mấy, khi chúng ta phải đói, khát trong tâm linh, nên Chúa đã sáng nghĩ ra Bí Tích vô cùng yêu thương, để ở lại và dưỡng nuôi linh hồn chúng ta cho đến tận thế.

Vì là phép lạ quan trọng, nên cả 4 Tin Mừng đều tường thuật đầy đủ: Mt 14:13-21/ Mc 6:35-44/ Lc 9:12-17/ Jo 6:5-13.

Ngày xưa Tiên Tri Êlisê cũng làm phép lạ cho 20 chiếc bánh của một người nông dân hoá ra nhiều để nuôi trên 100 người ăn no, vẫn còn dư, thì nay Chúa Giêsu thực hiện phép lạ lớn lao hơn nhiều! (Xem Sách Các Vua 4: 42-44).

Khi dân chúng vì mải mê nghe lời Chúa Giêsu, thì chính Ngài đã để ý đến cơn đói của họ trước tiên! Chúa hỏi ông Philipphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn?” (Jo 6: 5)… Khi linh hồn chúng ta lâm vào tình trạng đói và khát tâm linh: Thiếu Sức Sống, Niềm Vui và Ân Lộc linh Thánh, thì Chúa Giêsu là Đấng duy nhất quan tâm và hết lòng mong muốn để mỗi người chúng ta được bồi dưỡng để sống vui, sống mạnh trong Ân Thánh. Ngài ước mong chúng ta tìm đến Nguồn Mạch Sự Sống, Nguồn Suối Yêu Thương nơi Bí Tích Thánh Thể để được no đầy, khỏi chết đời đời!

** Ông Anrê thưa Chúa: “Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu?… Ông Philipphê thưa: “Có mua đến 200 quan tiền cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút!” (Jo 6: 7-9)… 200 quan tiền là tiền lương của một người thợ hơn 6 tháng! Một số tiền quá lớn nhưng cũng chẳng thấm tháp gì với số người đông như thế! Hơn nữa, tại nơi đó quá xa làng mạc, thành phố, vả lại lúc đó trời đã tối, các cửa tiệm đều đã đóng cửa, chẳng còn nơi nào bán bánh nữa!… Thật là bế tắc, nếu Chúa Giêsu không can thiệp bằng phép lạ để nuôi mọi người!…Những lúc bế tắc, không còn ai để cậy trông, thì chỉ có Chúa Giêsu, Niềm Hy Vọng cho tất cả chúng ta: Người vô cùng Quyền Năng và Nhân Ái, là chiếc phao cuối cùng cho mỗi người chúng ta bám bíu…và chắc chắn sẽ được toại nguyện!

Tin Mừng thuật lại: “Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Con cá nhỏ Người cũng phân phát như thế…”(Jo 6: 11), mọi người ăn no nê và còn thu lại được 12 thúng đầy.

Có người nghĩ: Tại sao số người đông như thế mà không có ai đem theo đồ ăn mà lại chỉ có 1 em bé đem theo?… Thực ra, chắc chắn cũng có người mang theo đồ ăn, nhưng vì ích kỷ, không muốn chia xẻ cho người khác, còn em bé, thật dễ thương đã hy sinh dâng tất cả những gì em có, và sau khi được Chúa Giêsu cầm trong tay, thì Ngài biến chúng thành ra nhiều để không những em mà tất cả bao nhiêu người khác cũng được no nê!… Chúa Giêsu có quyền thực hiện phép lạ mà không cần 5 chiếc bánh và 2 con cá đó, nhưng Ngài muốn có sự cộng tác- dù rất nhỏ nhoi- của em bé đó, để phép lạ được thực hiện!

– Tại Cana, phép lạ đầu tiên Chúa làm, Ngài cũng muốn có sự cộng tác của các gia nhân, khi họ góp phần múc nước đổ đầy 6 chum, để Chúa biến nước trở thành rượu ngon (Xem Jo 2: 7)

– Phép lạ mẻ lưới lạ lùng trong Lc 5:4-7, Chúa cũng muốn các môn đệ góp phần bằng việc thả lưới bắt cá (Lc 5:4-7)

Những sự cộng tác của mỗi người chúng ta với Chúa Giêsu dù rất nhỏ bé, khiêm tốn, những điều nhiều khi rất tầm thương nhưng cũng góp phần để Chúa Giêsu thực hiện những phép lạ cả thể, kỳ diệu cho mỗi đời sống chúng ta, cũng như em bé trong Tin Mừng sẵn sang dâng phần cơm của mình cho Chúa Giêsu! Những gì chúng ta đặt vào bàn tay Linh Thánh của Chúa Giêsu, và qua Ngài chúng sẽ trở thành vô gía, được thăng-hoa tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất!… Chúng ta cũng hãy đặt nơi Chúa Giêsu tất cả tài năng, sức khoẻ, địa vị, hoàn cảnh, thời giờ, và cả những yếu đuối, tội lỗi của mình… và chính Chúa Giêsu sẽ biến đổi thành tốt nhất.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II năm 1982, lần đầu tiên tới Scotland, Ngài cũng chia xẻ với các bạn trẻ đoạn Tin Mừng trên như sau:

Cậu bé trong Tin Mừng đã trao tất cả
Khả năng của cậu có để cho Chúa Giêsu
Thết-đãi trên 5000 người được ăn no nê,
Một cách lạ lung và dư dật, thì các con cũng
Thế, nếu các con một mình đối đầu với những
Thách đố khó khăn của đời sống, với các
viễn cảnh tương lai, nhưng Cha xin nói với các con
điều này: Các con hãy đặt cuộc đời các con
trong tay Chúa Giêsu, Ngài sẽ chấp nhận và
chúc lành cho các con, biến đổi các con
một cách tốt đẹp nhất mọi kỳ vọng
lớn lao nhất của các con!”

** Ông Anrê đem em bé đến với Chúa Giêsu: chắc ông không nghĩ là 5 chiếc bánh và 2 con cá của em sẽ biến ra nhiều để nuôi số người đông đảo như thế!…Mỗi khi thuận tiện hay không thuận tiện, mỗi người chúng ta cũng hãy giới thiệu Chúa Giêsu cho những ai chúng ta gặp trong cuộc sống, biết đâu nhờ đó, họ sẽ trở thành Khí Cụ để Chúa Giêsu thực hiện những điều kỳ-diệu nơi những người ấy và cho bao người khác! Việc làm của ông Anrê thật tốt đẹp biết bao!!!

** Một phụ nữ khi chứng kiến những cảnh cùng khốn, đói nghèo, bệnh tật tại ngoại ô Calcutta (Ấn Độ), bà đã gom hết những gì bà có để thuê một căn nhà tồi tàn quy tụ các trẻ mồ côi, những người hấp hối tạm trú. Bà muốn dạy các em, nhưng không có phương tiện, không bàn, không ghế, cũng không có bảng…Bà cho lau sạch sàn nhà để làm bảng, dạy cho các em…Ngày nay, bà đã có 300 nhà phát chẩn lưu-động, 70 bệnh viện hiện đại cho các người phong cùi, 30 viện chăm sóc những người hấp hối, 30 viện nuôi các trẻ bị bỏ rơi và hơn 40, 000 nhân viên thiện-nguyện trên khắp thế giới!… Đó là Mẹ TÊRÊXA CALCUTTA, một tấm gương Bác Ái vĩ đại của thế kỷ chúng ta đang sống!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *