Entries by developer

Những sáng tác của Nhạc Sĩ Nguyên Kha

Quý vị cần có Adobe Acrobat để đọc và in các bài hát này. Ai Cho Tôi Đôi Cánh (Tv 54):  Ai cho tôi đôi cánh Thiên Thần để tôi bay lên cùng Thiên Chúa… Ai Được Lên Núi Chúa? (Tv 24):  Ai sẽ được vào nơi Cung Điện Nhà Chúa? Ai sẽ được trèo […]