Entries by Hoang Linh

#501 Chúa Thăng Thiên (Mc 16:15-20)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô, Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Các con hãy đi khắp thế giới rao giảng Tin Mừng cho hết mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép Thánh Tẩy thì được Cứu Độ, ai không tin thì đã bị […]

#500 Chúa Phục Sinh (Jo 20: 1-9)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm, khi trời còn tối và bà thấy tảng đá được lăn ra khỏi mồ và liền chạy về tìm ông Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu […]

#491 Dọn Đường Cho Chúa Đến (Mc 1:1-8)

Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô Khởi đầu Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, lời Ngôn Sứ Isaia chép rằng: “Đây Ta sai Sứ Thần của Ta đi trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: ‘hãy dọn đường Chúa, hãy sửa […]

Sáng tác của Nhạc Sĩ Nguyên Kha

Xin Quý vị bấm vào đường dẫn ở đầu mỗi bài thánh ca để xem / in bài đó Ai Cho Tôi Đôi Cánh (Tv 54):  Ai cho tôi đôi cánh Thiên Thần để tôi bay lên cùng Thiên Chúa… Ai Được Lên Núi Chúa? (Tv 24):  Ai sẽ được vào nơi Cung Điện Nhà […]

#490 Hãy Tỉnh Thức (Mc 13:33-37)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô Khi ấy, Chúa Giêsu phán với các môn đệ rằng: “Chúng con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền […]