Entries by Hoang Linh

#479 Thợ Làm Vườn Nho (Mt 20:1-16)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Nước Trời giống như chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ làm việc trong vườn nho nhà mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày tiền công là một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng […]

#477 Tha Thứ Luôn Mãi (Mt 18: 21-22)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêô, Bấy giờ, ông Phêrô đến gần hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy! Nếu anh em con cứ xúc phạm tới con thì con phải tha thứ cho họ bao nhiêu lần? Có phải tha đến 7 lần không?”. Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con tha đến […]

Nhạc Sinh Hoạt

Xin Quý vị bấm vào đường dẫn ở đầu mỗi bài thánh ca để xem / in bài đó Ai Cho Em Bé Ước Mơ Bốn Khẩu Hiệu Gia-kêu Golgotha Nếu Tôi Chưa Tìm Được Người Thắp Sáng Quê Hương Vào Sa Mạc Về Đất Hứa Về Đất Hứa (2) Vươn Lên Xin Quý vị […]