#511 Chúa Giêsu Nguồn Sự Sống “Ai Ăn Bánh Này Sẽ Sống Đời Đời” (Jo 6:41-51)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Khi ấy, nhưng người Do Thái lẩm bẩm vì Chúa Giêsu phán rằng: “Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống”. Họ nói: “Chớ thì ông này chẳng…

#292 LỄ TẠ ƠN (Thanksgiving) Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Thiên Chúa (Lc 1:39-55)

+ Lời Chúa Bài Trích Tin Mừng theo Thánh Luca, Khi ấy, Đức Maria lên đường vội vã đi lên miền núi, đến thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Vừa nghe lời bà…

#344 Mùa Tạ Ơn (Lc 17:11-19)

+ Lời Chúa Bài trich Tin Mừng theo Thánh Luca, Khi Chúa Giêsu đi Giêrusalem, Người đi qua biên giới xứ Sa-Ma-Ria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đàng…

#395 TẠ ƠN THIÊN CHÚA “Tôi hằng Cảm Tạ Chúa thay cho anh em” (I Cor 1:3-9)

+ Lời Chúa Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gởi giáo đoàn Corinthô, Anh chị em thân mến, Chúc cho anh chị em đầy tràn Ân Sủng và Bình An của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Đức…

#442 Đại Lễ Tạ Ơn (ThanksGiving): Mọi Phước Lộc đều bắt Nguồn Từ Thiên Chúa (Eph 1:3-9)

+ Lời Chúa Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín-hữu Êphêsô, “Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân, giáng…

#510 Cộng Tác Với Chúa Giêsu (Jo 6:1-15)

(Phép lạ 5 chiếc bánh và 2 con cá hoá nhiều) + Lời Chúa Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Khi ấy, Chúa Giêsu sang bên kia biển hồ Galilêa cũng gọi là biển hồ Tibêria.Có rất đông dân…

#509 NĂM THÁNH LINH MỤC - Chúa Giêsu Động Lòng Thương (Mc 6:30-34)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô, “Khi ấy, các tông đồ tụ lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo…

#508 Đức Tính tối cần của người môn đệ Chúa Giêsu (Mc 6:7-13)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô, Khi ấy, Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng 2 người đi. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô-uế. Và Người truyền cho các…

#507 Chúa Giêsu bị đồng hương coi thường (Mc 6:1-6)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô, Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính…

#506 Chúa Giêsu- Hy Vọng Cuối cùng cho nhân loại (Mc 5:21-43)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô, Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, lúc đó, Người đang ở bờ biển. Bỗng…