Sáng tác của Nhạc Sĩ Nguyên Kha

Xin Quý vị bấm vào đường dẫn ở đầu mỗi bài thánh ca để xem / in bài đó Ai Cho Tôi Đôi Cánh (Tv 54):  Ai cho tôi đôi cánh Thiên Thần để tôi bay lên cùng Thiên Chúa... Ai Được Lên Núi…

Nhạc Sinh Hoạt

Xin Quý vị bấm vào đường dẫn ở đầu mỗi bài thánh ca để xem / in bài đó Ai Cho Em Bé Ước Mơ Bốn Khẩu Hiệu Gia-kêu Golgotha Nếu Tôi Chưa Tìm Được Người Thắp Sáng Quê…