Nhạc Sinh Hoạt

Xin Quý vị bấm vào đường dẫn ở đầu mỗi bài thánh ca để xem / in bài đó

 1. Ai Cho Em
 2. Bé Ước Mơ
 3. Bốn Khẩu Hiệu
 4. Gia-kêu
 5. Golgotha
 6. Nếu Tôi Chưa Tìm Được Người
 7. Thắp Sáng Quê Hương
 8. Vào Sa Mạc
 9. Về Đất Hứa
 10. Về Đất Hứa (2)
 11. Vươn Lên

Xin Quý vị bấm vào đường dẫn ở đầu mỗi bài thánh ca để xem / in bài đó

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *